Vacatures zoeken

Mondriaan FondsOp verzoek van het Mondriaan Fonds brengen wij onderstaande vacature onder uw aandacht. Belangstellenden kunnen via het online solicitatieformulier reageren.Sluitingsdatum is  vrijdag 7 september 2018.

Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. 

Kandidaten met veel internationale kennis, kandidaten met een niet-westerse achtergrond en kandidaten van buiten de randstad worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bij de samenstelling van alle adviescommissies wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de opbouw van de samenleving.

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds investeert namens de burger in de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland. Als landelijk fonds biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning aan bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars, presentatie-instellingen, musea, archieven en andere erfgoedinstellingen, galeries en opdrachtgevers. Aanvragen die bij het fonds binnenkomen, worden voorgelegd aan deskundige externe adviseurs die deze toetsen en het bestuur adviseren over het al dan niet toekennen van de gevraagde bijdrage.

Voor het beoordelen van aanvragen zoekt het fonds per 1 januari 2019 nieuwe leden voor zijn poule: beeldend kunstenaars en beschouwers zoals curatoren, critici, theoretici, wetenschappers, verzamelaars en medewerkers van musea en andere instellingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Dit betekent overigens niet dat adviseurs per se werkzaam moeten zijn in voornoemde vakgebieden. Ook mensen die vanuit andere invalshoeken kunnen adviseren, worden uitgenodigd te solliciteren.

 

Adviseurspoule
Alle adviseurs van het Mondriaan Fonds maken onderdeel uit van een poule van deskundigen. Hieruit worden verschillende vaste en flexibele adviescommissies samengesteld afhankelijk van de expertise die nodig is voor het beoordelen van de aanvragen.

Bij de beoordeling van aanvragen staan zorgvuldigheid en integriteit centraal. Als adviseur toetst u aanvragen waarbij kwaliteit het leidend criterium is. Daarnaast spelen de beleidsprioriteiten ontwikkeling en verbinding en de begrippen zichtbaarheid, samenwerking en opdrachtgeverschap een belangrijke rol. Klik hier voor meer informatie over het beleid van het Mondriaan Fonds, de algemene voorwaarden, de verschillende bijdragen en beoordelingscriteria.

Functieprofiel
In de verschillende commissies is een diversiteit van expertises vertegenwoordigd om er voor te zorgen dat aanvragen van bijvoorbeeld beeldend kunstenaars, bemiddelaars, opdrachtgevers, musea, archieven en archeologische instellingen of festivals met de juiste deskundigheid worden getoetst. Bij de indeling van commissies wordt rekening gehouden met specifieke expertises.

Als adviseur heeft u een breed zicht op de ontwikkelingen in het culturele veld en beschikt u over kennis op één of meerdere terreinen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Adviseurs moeten in staat zijn verschillende disciplines te beoordelen en over hun eigen voorkeuren heen te kijken. U bent in staat om beleids- en activiteitenplannen te beoordelen, begrotingen te lezen en bij te dragen aan een discussie hierover in een commissie. Uitgangspunt bij de beoordeling van alle aanvragen is een inclusief kwaliteitsbegrip waarbij rekening wordt gehouden met de context waarbinnen elke aanvraag is ingediend of uitgevoerd. Adviseurs worden geacht op de hoogte te zijn van de doelstelling van het Mondriaan Fonds en bekend te zijn met de werkwijze van de adviescommissies en deze te onderschrijven. Zie hier het protocol.
De pluriformiteit die eigen is aan kunst en cultureel erfgoed wil het Mondriaan Fonds gerepresenteerd zien in de poule van adviseurs. Kandidaten met veel internationale kennis, kandidaten met een niet-westerse achtergrond en kandidaten van buiten de randstad worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bij de samenstelling van alle adviescommissies wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de opbouw van de samenleving.

Beschikbare plaatsen per 1 januari 2019:

Erfgoed
Op het gebied van erfgoed zoekt het Mondriaan Fonds generalisten, met goed zicht op het erfgoedveld en erfgoedbeleid en specialisten met uitgebreide kennis op een of meerdere specifieke terreinen hierbinnen, zoals mobiel erfgoed, natuurhistorisch erfgoed, maritiem erfgoed, archieven, religieuze kunst, volkenkunde, immaterieel erfgoed en digitalisering.

Beeldende kunst
Op het gebied van hedendaagse beeldende kunst zoekt het Mondriaan Fonds beeldend kunstenaars en beschouwers (curatoren, critici, theoretici) en andere deskundigen op het gebied van audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst, fotografie en beeldhouwkunst.

Heeft u interesse ons te adviseren?
Sollicitaties indienen kan tot en met 7 september 2018 via het online sollicitatieformulier, voorzien van motivatie en (maximaal een A4) en cv (maximaal drie A4). Wij verzoeken u in uw motivatie een toelichting te geven op de volgende vragen: Waarom wilt u adviseur zijn bij het Mondriaan Fonds? Wat is uw visie op het beleid van het Mondriaan Fonds? Op welke wijze denkt u van toegevoegde waarde te zijn voor het Mondriaan Fonds?

Vergaderfrequentie: varieert van 1 x per maand tot enkele keren per jaar, afhankelijk van de expertise van de betreffende adviseur en de aard van de aanvragen.

Honorering: door middel van vacantiegeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte Hemelrijk (020 52319664) of Wouter Koelman (020 5231651).

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief