Skip to main content

Vacatures zoeken

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius zoekt kandidaten voor de functie Raadsadviseur / Plv. Griffier van de Eilandsraad. Geïnteresseerden dienen hun sollicitatie en curriculum vitae te mailen naar . Sluitingsdatum is woensdag 11 mei 2022 .

Logo Openbaar Lichaam Sint Eustatius Statia Ocan Caribisch

Vac. 10-2022 - Raadsadviseur / Plv. Griffier van de Eilandsraad

Heb je ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een sterk politiek georiënteerde omgeving? Voel jij je thuis in het politiek-bestuurlijk krachtenveld en functioneer jij optimaal op het moment dat je naast advies geven ook de ruimte om te sparren, deadlines te bewaken en alle informatie te stroomlijnen? Dan is de raadsgriffie van het openbaar lichaam Sint Eustatius naar jou op zoek!

 De eilandsraad van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius telt vijf (5) raadsleden, verdeeld over 3 fracties. De eilandsraad kiest er nadrukkelijk voor om vroeg in trajecten betrokken te worden en verdere stappen te zetten om inwoners, bedrijven en instellingen nadrukkelijker bij de gemeenschappelijke opgaven van de gemeente te betrekken.

 

Wat ga je doen:

 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) en ondersteunt de raadsleden bij het gebruik en de toepassing van de politiek bestuurlijke instrumenten (w.o. gebruik van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, vragen, bespreeknotities en beeldvormende informatiebijeenkomsten);
 • Je adviseert de griffie, college en management en de ambtelijke organisatie over inhoud en procedure(s) van raadsvoorstellen en besluiten in relatie tot de raadsbevoegdheid;
 • Je draagt zorg voor de compleetheid en bewaakt de kwaliteit van informatiestromen van en naar de eilandsraad;
 • Je bent secretaris van de Rekenkamercommissie en overige commissies die door de raad in het leven zijn/worden geroepen;
 • Je voert juridische taken uit zoals het actualiseren van verordeningen en reglementen van de eilandsraad;
 • Je bent de sparringpartner en eerste plaatsvervanger van de griffier. Je coördineert de inzet van de medewerkers en middelen en stuurt de werkzaamheden aan in het kader van de ondersteuning van de eilandsraad en van individuele leden

Vereisten:

 • HBO/academisch werk- en denkniveau met een afgeronde bestuurlijke/juridisch opleiding.
 • Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en schrift.
 • 3 jaar ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk werkveld.
 • Omgevingssensitiviteit en inzicht in de bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Stressbestendigheid, integriteit en flexibiliteit.
 • Aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijke processen en thema’s op lokaal niveau.
 • Gekwalificeerde kandidaten met de Nederlandse nationaliteit worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Het is noodzakelijk dat je voldoet aan de bovengenoemde vereisten.

Arbeidsvoorwaarden: Functieschaal 10 minimaal $ 3,198.12 tot maximaal $ 4,235.13 bruto, afhankelijk van kennis, ervaring en opleiding. De vacature wordt zowel intern als extern tegelijkertijd geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk voor 12 mei 2022 richten aan:

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius

Unit Manager Interne Dienstverlening
t.a.v. mevrouw F. Gibbs
Tel: (+599) 318-2931 of 3183391
Email:

Voor een uitgebreide taakomschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling Personeel zaken. Tel: + (599) 318-2931 Tel: + (599) 318-3391