Blogs en Vlogs

Ocan Caribisch rondetafelgesprek Nederlands Slavernijverleden

Persbericht: Ocan verbolgen over uitsluiting van Rondetafelgesprek inzake Het Nederlands Slavernijverleden

13 januari 2022

DEN HAAG-- De Stichting Ocan is verbolgen en niet te spreken over het feit dat er geen convocatie is ontvangen voor de komende rondetafelgesprekken over het slavernijverleden. Ocan behartigt de belangen van de Caribische Nederlanders en vindt het ongekend dat juist een heel Koninkrijksdeel miskend wordt.

Juist Ocan (voorheen LIA) heeft zich in de jaren negentig al hard gemaakt, mede geïnspireerd door o.a. de heer Frank Martinus Arion, voor eerherstel van Tula en een standbeeld in Nederland ter herinnering aan het slavernijverleden. 

De twijfels rijzen in hoeverre de Caribische Nederlanders gezien en gehoord worden in Nederland zonder dat ze daarvoor expliciet hoeven te lobbyen. Het lijkt erop dat wanneer met bekende en vertrouwde groepen uit de ex-kolonie wordt gesproken men gemakshalve ervan uitgaat dat daarmee ook de Caribische Nederlanders gehoord zijn. Dit is geenszins het geval en zal gecorrigeerd moeten worden. De eilanden binnen het Koninkrijk hebben simpelweg een andere geschiedenis. Tot de dag van vandaag ondervinden grote groepen last van het slavernijverleden.

Ocan heeft bij brief aan de Commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat zij niet te spreken is over deze gang van zaken en alsnog wenst aan te schuiven, desnoods op een ander moment.  

Om verder te komen en inclusie in de praktijk te brengen moeten wij elkaar wel serieus nemen en niet onverschillig met elkaar omgaan.

Met een gedeeld verleden ontkom je er niet aan om samen te werken aan een gezamenlijke toekomst.

Den Haag, 12 januari 2022

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief