Blogs en Vlogs

gelegenheid werkconferentie Participeren Moet Je Doen nov 2019 Ocan caribisch

Ocan nieuwjaarsboodschap: on track in 2021 met meer oog voor kwetsbaren

30 december 2020

Foto: rechts Cynthia Ortega-Martijn met links Caribisch-Nederlandse experts uit het land tijdens de Ocan werkconferentie ‘Participatie moet je doen! Maar samen!’, nov. 2019

Het jaar 2020 loopt ten einde. Een jaar wat ons als samenleving heeft laten stilstaan hoe betrekkelijk het leven kan zijn. Wij kregen te maken met maatregelen die onze vrijheden beperkten, met dierbaren die door een mysterieus virus ons ontvielen, huiselijk geweld als gevolg van beperking van onze mobiliteit, ontslagen en werkloosheid, bedrijven die over de kop gingen met alle gevolgen van dien. En toch heeft dit jaar ons ook positieve dingen gebracht zoals: meer oog voor de kwetsbaren, onze creatieve vermogen werd geprikkeld, meer aandacht voor gezondheid en rust, tijd voor reflectie en bezinning, dankbaarheid voor onze dierbaren, doorbraken op het gebied van racisme en discriminatie.

Ook Ocan zag zich geplaatst voor allerlei nieuwe uitdagingen. Midden in de lockdown moesten wij verhuizen, projecten die vertraging opliepen, minder financieringsmogelijkheden voor nieuwe projecten, een nieuwe bestuursstructuur, een kwetsbare liquiditeitspositie. Maar als Ocan zijn wij dankbaar dat het in deze moeilijke tijd gelukt is om onze bestaansrecht te borgen en te voldoen aan onze verplichtingen betreffende de uitvoering van projecten. Wij zijn dankbaar voor al degenen, vooral onze vrijwilligers die ons hebben bijgestaan en opdrachtgevers die vertrouwen in ons hebben gesteld, zodat een aantal mooie projecten is binnengehaald en uitgevoerd.

Deze periode heeft ons de ruimte gegeven om na te denken over de koers van Ocan. Waar staan wij en wat kunnen wij nog meer betekenen voor onze achterban? Wij zijn pijnlijk tot de conclusie gekomen dat vooral de meest kwetsbaren in onze achterban in deze participatiesamenleving tussen wal en schip vallen. Er zijn te weinig aanknopingspunten om zelfredzaam te worden en de cultuur sensitieve zorg voor deze doelgroep is te versnipperd. Afgelopen tijd hebben wij adhoc geprobeerd te helpen waar mogelijk, maar vaak zijn wij geconfronteerd met gevoelens van onmacht door het ontbreken van mankracht en financiële middelen.

Komend jaar willen wij daar verandering in brengen. Het is genoeg! Ook kwetsbare Caribisch-Nederlandse gezinnen verdienen een thuis, ook voor onze senioren moet het sociaal isolement worden doorbroken, voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er een uitweg zijn, casussen van ongelijke behandeling, racisme en discriminatie pikken wij niet meer. Naast gerichte advocacy gaan wij komend jaar gestructureerd inzetten op maatschappelijke zorg.

Op het gebied van advocacy gaan wij meer inzetten op het aankaarten en melden van allerlei vormen van discriminatie en racisme. Hiervoor gaan wij een platform inrichten zodat alle casussen waar wij tegenaanlopen zichtbaar worden en ook afgehandeld worden door de verantwoordelijke instanties. Maar ook zullen wij invloed gaan uitoefenen op de beleidsmakers en politici aangaande gelijke behandeling en beleid dat stigmatisering en uitsluiting tot gevolg kan hebben. Tevens zullen wij trainingen ontwikkelen en verzorgen om ons meer weerbaar te maken tegen allerlei vormen van discriminatie en racisme.

Met betrekking tot maatschappelijke zorg komt er structurele begeleiding, ondersteuning en doorverwijzen zodat mensen meer controle krijgen over hun eigen leven. Wij willen als organisatie het komend jaar ons ontwikkelen tot een organisatie die maatschappelijke zorg kan aanbieden. Wij zullen in twee gemeenten starten. Hierbij willen wij met professionele teams van ZZP’ers aan de slag gaan. Op deze manier kunnen wij de Caribische cultuurspecifieke expertise bundelen en deze doelgroepen optimaal bedienen, door de hulpvraag beter te laten aansluiten op het hulpaanbod.

Stichting Ocan zal komend jaar op een locatie gehuisvest worden waarbij de verschillende partijen met wie wij het gebouw delen ook bezig zijn met het bieden van maatschappelijke zorg. Wij zijn enthousiast om met deze groep organisaties op te trekken. Wij hopen in de eerste helft van 2021 onze intrek te mogen innemen en zullen dan vervolgens starten met het samenstellen van twee professionele teams.

Wij kunnen dit niet alleen! Er is mankracht en financiële middelen nodig om deze omslag te maken. Hebben wij voldoende oog voor de kwetsbaren binnen de Caribisch-Nederlandse gemeenschap? In hoeverre willen wij een deel van onze welvaart en professionaliteit delen met anderen die niets of heel weinig hebben? Zijn wij het beu om harder te moeten rennen voor een baan of promotie? Zeggen wij ‘Nee’ tegen onrecht en uitsluiting? De huidige samenleving vraagt van ons dat wij meer oog gaan krijgen voor elkaar; dat wij meer de krachten gaan bundelen; dat wij onze onenigheden opzij gaan zetten, de rijen gaan sluiten en gaan streven naar gezamenlijkheid!

Onze wens voor 2021 is dat wij als Caribisch-Nederlandse burgers de nood gaan lenigen van hen die het zo nodig hebben. Besef wat een zegen het is om een dak boven je hoofd te hebben, brood voor iedere dag en rechtvaardig te worden behandeld. Maar dat gaat niet voor iedereen op. Vandaag zijn zij het, morgen kan jij aan de beurt zijn. Wij vertrouwen komend jaar op jouw inzet in welke vorm dan ook.

Een zorgzaam, inspirerend en gezond 2021 toegewenst,

Namens het bestuur, Raad van Toezicht en medewerkers van Stichting Ocan.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief