Skip to main content

Vacatures zoeken

Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg (SGR-Groep) op Curaçao zoekt kandidaten voor de functie Revalidatiearts. Geïnteresseerden dienen hun sollicitatie en curriculum vitae te mailen t.a.v. mevrouw C. Emerenciana naar . Sluitingsdatum is donderdag 27 oktober 2022. 

Logo SGR groep Ocan Caribisch

De SGR-Groep heeft circa 550 personeelsleden in dienst en bestaat uit vier stichtingen die allen op een specifiek terrein opereren. Deze zijn Fundashon Verriet (FV), Stichting Revalidatiecentrum Curaçao (RCC), Curaçao Orthotics & Prosthetics (COP) en Stichting Beheer Gebouwen. 
Elke stichting wordt bij de dagelijkse bedrijfsvoering ondersteund door verschillende diensten, te weten: het Directiesecretariaat, Human Resources Management, Facilities & Real Estate, ICT, PR & Communicatie en de afdeling Finance & Control.

Voor de ondersteuning in werk- en gezondheidszaken (arbeidsomstandigheden, verzuim en preventie) zijn wij per 1 december a.s., voor een periode van minimaal 2 jaar op zoek naar een:

Revalidatiearts
(m/v voor 40 uur per week)

De revalidatiearts resorteert onder de Raad van Bestuur en heeft de volgende verantwoordelijkheden

De werkzaamheden

 • U draagt verantwoordelijkheid voor de gehele (revalidatie) geneeskundige behandeling van patiënten/revalidanten (diagnose vaststellen en geeft indicatie)
 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de revalidatieplan
 • U bent verantwoordelijk voor het zorgdragen van een kwantitatief als kwalitatief zorgklimaat
 • U coördineert het revalidatietraject, waarbij u zorg draagt voor een reguliere afstemming tussen u en de (para-) medische disciplines en indien nodig past u het revalidatietraject aan
 • U legt verantwoording af en adviseert het Raad van Bestuur omtrent alle zaken die betrekking hebben op een verantwoorde bedrijfsvoering op revalidatiegebied; signaleert knelpunten en draagt oplossingen voor
 • U draagt zorg voor het opstellen van periodieke medische rapportages
 • U onderhoud intern als extern contacten met betrokkenen / organisaties / instanties/ revalidanten
 • U kunt altijd opgeroepen worden voor dringende medische situaties

De kandidaat

 • U bezit een afgeronde opleiding revalidatiearts
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring in een dergelijke functie
 • U bent in staat te stimuleren, motiveren, voor wat betreft de teamleden
 • U weet een vertrouwensrelatie te creeren met patiënten/revalidaten, waarbij u empathie toont en zich tactisch en professioneel weet op te stellen
 • U bent oplettend, kritisch en nauwkeuring in de uitvoer van behandelingen
 • U bent cijfermatig ingesteld en heeft commerciële inzicht
 • U beheerst het Engels en Nederlands zowel mondeling als schriftelijk
 • U heeft affiniteit met de gehandicaptenzorg naast de revalidatiezorg

Wat wij bieden

Een creatieve functie binnen een dynamische organisatie met uitzicht op een vast dienstverband indien gewenst en goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de Stichting Federatie Zorginstellingen Curaçao.

Informatie en Solliciteren

Belangstellenden kunnen nadere informatie over de functie inwinnen bij mw. C. Emerenciana, Algemeen directeur op telefoonnummer +5999 7367600, toestelnummer 2267. 

Schriftelijke sollicitaties met duidelijke vermelding van functienaam en curriculum vitae kunt u tot uiterlijk donderdag, 27 oktober a.s. e-mailen naar , t.a.v. mevrouw C. Emerenciana.