Skip to main content

Acties en oproepen

ocan caribisch alliantie inclusive energie energietransitie AIE Den Bosch

Oproep: Bosschenaren! Kom naar de gezamenlijke bijeenkomst aanpak energiearmoede in uw gemeente want informeren en geïnformeerd zijn loont

02 april 2024

Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Alliantie Inclusieve Energietransitie nodigen u uit voor de bijeenkomst aanpak energiearmoede op donderdag 18 april om 16.00 uur bij BBS Haren, Donk, Reit, Ploossche Hof 85, 5233 HG ’s-Hertogenbosch. Het programma van de bijeenkomst is bijgevoegd.

Naast kennismaking is het doel uitwisseling van behoeften en ideeën bij de aanpak energiearmoede onder inwoners van ‘s-Hertogenbosch met een migratie- en/of vluchtelingenachtergrond. De gemeente zal informatie geven over hun beleid en een energiecoach zal ervaringen delen. Met input van de deelnemers gaan we vervolgens aan de slag om de rol van zelforganisaties en sleutelpersonen bij de aanpak van energiearmoede te versterken. Na de bijeenkomst is er een gezellig napraten met een warme maaltijd om sociale verbindingen aan te leggen. In verband met de maaltijd is het fijn dat wij van tevoren weten hoeveel mensen er komen. 

Aanmelden:
U kunt bellen naar 070-3803301 of een email sturen naar .

Louke Kreemers van gemeente ’s-Hertogenbosch en Cynthia Ortega-Martijn en Yvette Cijntje van Stichting Ocan (onderdeel van AIE) kijken  ernaar uit om u te verwelkomen.

Programma startbijeenkomst Energietransitie gemeente ‘s-Hertogenbosch

Datum: Donderdag 18 april 2024, 16.00-19.00 uur (inloop 16.00-16.30 uur)

Plaats: BBS Haren, Donk, Reit.

Ploossche Hof 85, 5233 HG ’s-Hertogenbosch

Het doel van de bijeenkomst

Kennismaking en verkenning samenwerking en ophalen van informatie.

1. Opening (10 min)

 • Welkom door: Louke Kreemers (gemeente ’s-Hertogenbosch)
 • Toelichting doel van de startbijeenkomst door mevrouw Yvette Cijntje (AIE/Ocan)

2. Energiearmoede en verduurzaming (45 minuten)

 • Het beleid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch door: Else Boogaard en Simon Schoonen
 • Wat doet de gemeente concreet om huishoudens te helpen aan besparen en verduurzamen?
 • Bereikt de gemeente iedereen en wat komt men tegen in de praktijk?
 • De ervaringen van een energiecoach Elise Siemons
 • Interactie: vragen?

3. Samenwerking met zelforganisaties/sleutelfiguren gemeenschappen (45 minuten)

Gespreksleider van AIE begeleidt het proces

 • Welke ideeën hebben zelforganisaties/sleutelfiguren om hun achterban te helpen?
 • Waar lopen zij in de transitie tegenaan lopen. Voelen zij zich aangesproken, indien niet hoe kan de gemeente hen wel meekrijgen?
 • Hoe kunnen we samenwerking formeel en informeel versterken? Waar zitten winstpunten in de verschillende aanpakken? 
 • Wat hebben zelforganisaties/sleutelfiguren nodig voor een effectieve rol in eigen gemeenschap/achterban? 
 • Welke stappen en afspraken maken wij samen in 2024?

4. Ontmoeting met elkaar en infomeel verder praten onder het genot van een warme maaltijd (60 minuten).

Meer Acties en oproepen

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.