Skip to main content

Acties en oproepen

Oproep: Rotterdamse sleutelpersonen! Kom naar de gezamenlijke bijeenkomst aanpak energiearmoede in uw gemeente want informeren en geïnformeerd zijn loont

05 mei 2024
Gemeente Rotterdam en Alliantie Inclusieve Energietransitie nodigen u uit voor de bijeenkomst aanpak energiearmoede op donderdag 16 mei  om 16.00 uur bij Huis van de Wijk Hillevliet, op de Hillevliet 90, 3074 KD Rotterdam.  Mensen uit Den Bosch gingen u voor. Elk gemeente kent een net andere situatie. U als inwoner en sleutelpersoon met een achterban bestaande uit inwoners van Rotterdam met een migratie- en/of vluchtelingenachtergrond bent van harte welkom. U bent als sleutelpersoon dus expert en kunt vetellen hoe het  in “010” echt zit!  

In een recent interview die Ocan directeur-bestuurder Lionel Martijn gaf aan de Caribische krant Èxtra ging hij in op uitdagingen rondom de energietransitie waarmee elk inwoner van Nederland geconfronteerd wordt.

Het programma van de bijeenkomst leest u hieronder.

Naast kennismaking is het doel uitwisseling van behoeften en ideeën bij de aanpak energiearmoede onder inwoners van Rotterdam met een migratie- en/of vluchtelingenachtergrond. De gemeente zal informatie geven over hun beleid en een energiecoach zal ervaringen delen. Met input van de deelnemers gaan we vervolgens aan de slag om de rol van zelforganisaties en sleutelpersonen bij de aanpak van energiearmoede te versterken. Na de bijeenkomst is er een gezellig napraten met een warme maaltijd om sociale verbindingen aan te leggen. In verband met de maaltijd is het fijn dat wij van tevoren weten hoeveel mensen er komen.

Aanmelden:

Aanmelden is vereist in verband met de maaltijden. U kunt bellen naar 070-3803301 of een email sturen naar .

Cato Overbeek van gemeente Rotterdam  en Yvette Cijntje van Stichting Ocan (onderdeel van AIE) kijken  ernaar uit om u te verwelkomen.

Programma startbijeenkomst Energietransitie gemeente Rotterdam

Datum: donderdag 16 mei  2024, 16.00-19.00 uur (inloop 16.00-16.30 uur)

Plaats: Huis van de Wijk Hillevliet

Hillevliet 90, 3074 KD Rotterdam

Het doel van de bijeenkomst

Kennismaking en verkenning samenwerking en ophalen van informatie.

1. Opening (10 min)

Welkom door: gemeente Rotterdam

Toelichting doel van de startbijeenkomst door AIE/Ocan.

2. Energiearmoede en verduurzaming (60 minuten)

Het beleid van de gemeente Rotterdam door: programmamanger Lianne Mack

Wat doet de gemeente concreet om huishoudens te helpen aan besparen en verduurzamen?

Bereikt de gemeente iedereen en wat komt men tegen in de praktijk?

De ervaringen van een energiecoach/energiefixer uit de wijk Feijenoord.

Inclusieve Climate Action Rotterdam (ICAR) over klimaatrechtvaardigheid en werken aan een inclusieve klimaataanpak.

3. Samenwerking met zelforganisaties/sleutelfiguren gemeenschappen (30 minuten)

Welke ideeën hebben zelforganisaties/sleutelfiguren om hun achterban te helpen?

Waar lopen zij in de transitie tegenaan lopen. Voelen zij zich aangesproken, indien niet hoe kan de gemeente hen wel meekrijgen?

Hoe kunnen we samenwerking formeel en informeel versterken? Waar zitten winstpunten in de verschillende aanpakken?

Wat hebben zelforganisaties/sleutelfiguren nodig voor een effectieve rol in eigen gemeenschap/achterban?

Welke stappen en afspraken maken wij samen in 2024?

4. Ontmoeting met elkaar en infomeel verder praten over de uitgewisselde informatie, onder het genot van een warme maaltijd (45 minuten).

Meer Acties en oproepen

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.