Skip to main content

Acties en oproepen

Ocan caribisch energie duurzaamheid energietransitie energiebesparing

Oproep: Haarlemmers! Kom naar de gezamenlijke bijeenkomst aanpak energietransitie en energiearmoede in uw gemeente want informeren en geïnformeerd zijn loont

18 juni 2024

De gemeente Haarlem en de Alliantie Inclusieve Energietransitie  (AIE) nodigen u van harte uit voor een startbijeenkomst en kennismakingsgesprek over de aanpak van de energietransitie in Haarlem. 

In de afgelopen jaren zijn de prijzen van energie, en met name van aardgas, behoorlijk gestegen. De verwachting is dat deze prijzen de komende jaren nog verder omhoog zullen gaan. De kosten hiervan worden voor veel mensen problematisch. Veel mensen zoeken naar manieren om minder aardgas te gebruiken. Ook willen de regering en de gemeente Haarlem stoppen met het gebruik van aardgas. 

De gemeente Haarlem is volop bezig de bewoners van de stad te helpen bij het isoleren van woningen, en met het zoeken van manieren om de woningen in Haarlem te verwarmen, te douchen en te koken zonder aardgas te gebruiken.   

Graag nodigen gemeente Haarlem en  AIE u als vertegenwoordiger van een groep van onze inwoners uit om kennis te maken en te praten over deze transitie, over energiebesparing en het risico van energiearmoede.  

Aanmelden

Wij hopen van harte dat u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn. Mocht het relevant zijn voor een collega, deel dit dan gerust. Graag horen we van u via of u aanwezig kunt zijn, zodat wij kunnen inschatten hoeveel eten wij kunnen bereiden. 

Programma

Datum en tijd: 3 juli vanaf 18.00 uur

Plaats: De Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98, te Haarlem.

De agenda voor deze bijeenkomst is als volgt: 

18.00 uur            Informele kennismaking met een kleine maaltijd

19.00 uur            Introductie en kennismakingsronde, met een korte toelichting van de gemeentelijke visie en plannen, het doel van deze bijeenkomst en vragen u naar uw verwachtingen bij deze bijeenkomst

19.30 uur            Gesprekken in kleinere groepen aan de hand van een aantal vragen: 

- Hoe leeft de energietransitie bij uw achterban?

- Waar hebben zij behoefte aan op het gebied van energietransitie?

- Wat is ervoor nodig om samen een volgende stap te zetten? 

20.15 uur            Terugkoppeling break-outsessies en gezamenlijk bepalen wat we rondom dit onderwerp kunnen organiseren en op welke manier we contact kunnen houden.   

20.30 uur            Afsluitende borrel tot uiterlijk 21.00 uur 

Met vriendelijke groet,

Namens Alliantie Inclusieve Energietransitie en Gemeente Haarlem.

Alex Matatula

Projectleider Verduurzaming VvE’s & Warmtetransitie
Team Duurzaamheid
Afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen

Meer Acties en oproepen

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.