Skip to main content

Acties en oproepen

Alliantie inclusieve energietrasitie milieu centraal ocan caribish sleutelfguren

AIE en Milieu Centraal lanceren enquête: uw kans om lokaal vooruit te gaan, maak uw behoeftes bekend!

24 april 2024

Nos por yudabo mihó. Kon?

We can help you better. How?

De Alliantie Inclusieve Energietransitie (AIE) en Milieu Centraal komen met trainingen. Dit moet zo goed mogelijk aangepakt worden. Eerst willen AIE en Milieu Centraal beter inventariseren welke behoeften er zijn om meer kennis te krijgen over vraagstukken als energiebesparing en energiearmoede. Ook wordt er geïnventariseerd welke vaardigheden er aangereikt moeten worden om op lokaal niveau en/of in eigen gemeenschap activiteiten beter te kunnen uitvoeren. Vooral bij het helpen van mensen in energiearmoede.

Met dit doel hebben AIE en Milieu Centraal een enquête gelanceerd speciaal ontworpen voor bestuurders en sleutelfiguren van organisaties van Nederlanders met een migratie- of vluchtelingenachtergrond.

Wij vragen bestuurders en sleutelpersonen om via de enquête aan te geven wat zij nodig hebben om effectiever te werk te gaan. Met uw waardevolle input vanuit het veld kan er nog beter bepaald worden hoe het helpen van mensen in energiearmoede of mensen bewustmaken van de energietransitie aangepakt moet worden.

We nodigen u uit om om de enquête in te vullen. Klik hier om te beginnen.

Hartelijk dank voor uw tijd en input.

 

Meer Acties en oproepen

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.