Skip to main content
Shulaika Delsol Ocan Spotlight Caribisch
auteur:
Otti Thomas

foto:
Shulaika Delsol
Deze week Shulaika Delsol, geboren en getogen op Curaçao en werkzaam als fiscaal jurist en belastingadviseur voor klanten op Curaçao, Bonaire en in Nederland.

 

"Ik heb sinds 2001 een belastingadviesboutique op Curaçao en sinds 2013 ook in Den Haag. Ik studeerde belastingrecht aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Oorspronkelijk kwam ik naar Nederland om internationaal privaat recht te studeren. In die tijd dacht ik dat ik met zo’n specialisatie altijd werk zou vinden op Curaçao, omdat Curaçao dertig jaar geleden een sterke internationale focus en offshore industrie had. Mijn huisgenote hing op een dag een foto van een Ferrari aan de muur van onze gang. Toen ik vroeg waarom, antwoordde zij dat dat haar toekomstige auto zou zijn, nadat zij haar studie belastingrecht had afgerond. Ik ben me toen gaan verdiepen in belastingrecht, ik heb een aantal belastingvakken gevolgd en vond het zo leuk, dat ik ben overgestapt. Na mijn afstuderen als fiscaal jurist in 1994 ben ik gaan werken als Inspecteur der Belastingen bij de Belastingdienst Ondernemingen in Groningen en volgde ik tegelijkertijd de opleiding tot belastinginspecteur. Vervolgens werkte ik bij de Directie Internationale Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën in Den Haag, waar ik mij voornamelijk bezig hield met voorbereiden van beleid en fiscale wetgeving. Ik werkte onder staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend, die ook mijn professor was in Groningen. Op een gegeven moment moest ik terug naar Curaçao, omdat ik mijn studie had bekostigd met een beurs van de toenmalige Nederlandse Antillen.''
 
Obstakel
"Ik moest wennen. Ik was acht jaar weggeweest en had geen ervaring met de werkcultuur op Curaçao. Bovendien had ik inmiddels een man en een kind. Werken voor de overheid is leuk, maar als je dingen wil veranderen, krijg je veel weerstand. Het was dus zwaar. Mijn salaris bij de Directie der Belastingen was ook lager dan in Nederland, terwijl het levensonderhoud op Curaçao vrij duur is. Mijn man, ook jurist, mocht niet werken, want een werkvergunning was er alleen voor schaarse functies in die tijd. We kregen geen lening voor een auto omdat we niet bekend waren bij de bank, zodat mijn vader borg moest staan voor ons. We moesten een huis huren en vlak nadat we waren verhuisd, werd bij ons ingebroken. De politie waarschuwde ons nog dat er een grote kans was dat de inbrekers terug zouden komen. Ze hadden namelijk niet alles meegenomen, maar wel klaar gezet. Je woont dan niet lekker meer in zo’n huis en we zijn snel op zoek gegaan naar een andere woning. Uiteindelijk trad mijn man in dienst bij het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken, maar net nadat we een hypotheek hadden afgesloten voor de bouw van ons eigen huis, maakte de minister van Financiën bekend dat het financieel erg slecht ging met het Land. Hij kon de betaling van de ambtenarensalarissen de komende tijd niet meer garanderen. Er waren dus verschillende tegenvallers. Het enige dat je kunt doen, is doorzetten. Mijn man en ik besloten dat een van ons uit dienst van de overheid moest en werk moest gaan zoeken in de private sector. Ik werd als eerste aangenomen bij trustkantoor CITCO en drie jaar later begon ik een eigen belastingadvieskantoor.''
 
Dankbaar
"Om ergens te komen heb je vaak hulp nodig. Mensen geven je de mogelijkheid om te werken en door hard en goed werk te leveren, kun je jezelf verder ontplooien en ontwikkelen. Dus ik ben verschillende mensen dankbaar bij de overheid, CITCO en Deloitte, waar ik ook vijf jaar werkzaam ben geweest, maar vooral God. Mijn vader heeft mij ook altijd gemotiveerd en gesteund om voor mezelf te beginnen. Hij stimuleerde me ook om in Nederland te gaan studeren om zo mijn horizon te verbreden. Ik ben trouwens ook de mensen dankbaar die me hebben tegengewerkt en nog steeds tegenwerken. Van tegenwerking word je creatief en strategisch, omdat je gedwongen wordt uitwegen te zoeken om obstakels te omzeilen."
Inspiratie
"Ik ben een perfectionist en ben altijd op zoek naar manieren om alles wat ik doe te verbeteren. Voor klanten doe ik meer dan ik zou moeten. Ik heb vorig jaar een online winkel voor leren tassen uit Italië opgezet. Ik wilde weten hoe dat in zijn werk gaat en of de huidige fiscale wetgeving wel geschikt is daarvoor. Belastingwetgeving verandert voortdurend omdat de maatschappij steeds verder ontwikkelt. Mijn werk is zeer afwisselend en dynamisch. Het is vaak een spel tussen de belastingadviseur en de fiscus. De inspecteur behartigt de belangen van een land en interpreteert de wet zodanig dat zoveel mogelijk belasting kan worden geheven. Als belastingadviseur probeer je de wet zodanig uit te leggen dat klanten zo min mogelijk belasting hoeven te betalen.''
 
Helpen
"Ik ging rechten studeren omdat ik mijzelf een rechtvaardig persoon acht. Het recht is tot mijn spijt niet altijd rechtvaardig. Mijn ervaring is dat de sterkste mensen veelal winnen en dat zijn vaak de mensen die kapitaalkrachtig zijn. Ik help al jaren gratis een gepensioneerde klant op Curaçao met zijn belastingzaken daar. Hij komt steeds in de problemen omdat hij twee pensioenuitkeringen heeft en het ambtenarenpensioenfonds op Curaçao deze twee pensioenen niet samenvoegt om de verschuldigde belasting te berekenen en af te dragen aan de fiscus daar. Ik verzorg zijn jaarlijkse aangiftes en doe de correspondentie met het pensioenfonds of de fiscus.''
 
Advies
"Alles heeft te maken met durven. Veel mensen willen geen risico lopen. Ze zijn bang om te falen. Maar als je in je comfortzone blijft zitten, zul je nooit iets nieuws ervaren. Als je een andere uitkomst wilt in je leven, dan zul je echt de formule moeten aanpassen. Dat is misschien wel eng, omdat je niet weet wat je te wachten staat. Je kunt namelijk heel hard je kop stoten als je in de diepte springt, maar je kunt ook tijdens de val leren vliegen. Dus durf en geloof in jezelf. Als je iets met passie doet, dan wordt het ook een succes.''

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.