Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch BZK koninkrijksrelaties

Stichting Ocan verzorgt lezing voor beleidsmedewerkers Koninkrijksrelaties

14 december 2023

Op uitnodiging van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties heeft Stichting Ocan directeur-bestuurder Lionel Martijn, MSUS op 13 december 2023 een lezing verzorgt met als titel ‘In de tang van een Koninkrijk.’

Martijn gaf een kijk op de afgelopen vervroegde Tweede Kamerverkiezing en wat dit zou kunnen betekenen voor het ministerie. Middels de lezing werd er aangezet om te denken aan een agenda van de toekomst voor alle partners in ons unieke Koninkrijk, rekening houdend met de kansen en bedreigingen die er zijn en kunnen komen. 

Geconcludeerd is dat alle partners baat hebben bij een verdere intensieve samenwerking. Dit ziet Stichting Ocan als een must. Zeker om alle Rijksgenoten een gelijke positie te geven binnen en buiten het Koninkrijk.

Stichting Ocan is het directoraat-generaal erkentelijk voor de gelegenheid om de beleidsmedewerkers het Caribisch perspectief mee te geven en de noden van de Caribische gemeenschap in Nederland en op de eiland toe te lichten zodat dit meegenomen wordt in de opgaven van het directoraat.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.