Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch alliantie vrijwillige schuldhulp avs potjes check samen erop vooruit sev schulden

3e Ocan deskundigheidsbevordering: niet-financiële vrijwilligers leggen vinger op de zere plek, vertrouwen scheppen vanuit gezamenlijke kracht

26 juni 2024

Pagina 1 van 2

Afgelopen zaterdag 22 juni 2024 organiseerde Ocan een terugkomdag voor de eerste groep helden die sinds eind vorig jaar zich enthousiast inzetten om de levens van mensen in geldnood draaglijker te maken. Op deze dag was een aantal van de tweede lichting niet-financiele  vrijwilligers aanwezig.

Foto training 22 juni ocan caribisch avs alliantie vrijwillige schuldhulp sev potjes checkZo werd het een gezellige dag voor de oude en  nieuwe niet-financiele vrijwilligers.  Elkaar ontmoeten en van elkaar horen wat de eerste indrukken & bevindingen zijn. Na een welkomstwoord van Ocan directeur-bestuurder Lionel Martijn, MSUS was het aan trainer Liselotte Anbeek van Samen Erop Vooruit  (SEV) (het actieprogramma dat kennis en hulpmiddelen aanbiedt om  financiële zorgen tegen te gaan) om de workshop ‘Signaleren en aankaarten van geldzorgen’ te verzorgen middels korte videofilmpjes en interactie met de groep van 20 aanwezigen.

Als Ocan mogen wij stellen dat onze Caribische gemeenschap in Nederland enorm boft met de helden die zich gemeld hebben en al in wisselende mate in de verschillende hoeken van Nederland zich belangeloos hebben ingezet.  Een aanzienlijk deel van de vrijwilligers die zich opgegeven hebben is opgeleide maatschappelijk werker, hulpverlener of hebben jarenlange ervaring met het bijstaan van mensen uit eigen woonplaats.  Zo hebben zij tijdens het dagprogramma schrijnende casussen kunnen delen van financiële moeilijkheden en armoede in verschillende steden zoals Groningen, Eindhoven, Den Bosch, Dordrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag. De financiële problematiek is wijdverspreid en in tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, kan iedereen in geldnood terechtkomen. Dus ook mensen met een hoger inkomen. Het is een zeer goede zaak dat iedereen via informele en formele Foto training 22 juni ocan caribisch avs alliantie vrijwillige schuldhulp sev potjes checkschuldhulp geholpen kan worden.  Het is jammer dat veel personen in onze samenleving het onnodig zwaar hebben.

De redenen hiervoor lopen uiteen. Zaken die naar voren kwamen zijn bezuinigen door gemeentes, het niet toepassen van een cultureel sensitieve aanpak, het loslaten van het doelgroepenbeleid  en multiproblematiek bij individuen en families die het financieel niet breed hebben. Tijdens de workshop kregen de vrijwilligers handvaten aangereikt en mochten twee vrijwilligers uit de eerste lichting de andere deelnemers inspireren door hun ervaringen in hun eigen stad te delen.

Bent u benieuwd welke steden dit zijn en  doorgaan met het lezen van dit artikel? Klik op onderstaand  blauw knopje. Voor meer foto's van deze dag zie de fotogalerij  van het dagprogramma op de Ocan Facebookpagina fotogalerij  van het dagprogramma op de Ocan Facebookpagina.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.