Skip to main content

Blogs en Vlogs

Impressie artikel Den Haag Ocan Caribisch African Descent Decade

Together we will stand: Blijkt werkelijkheid!

15 januari 2021

Het project 'Together we will stand' is formeel in juni 2020 afgerond. Het is nu aan de Rijksoverheid om verder te gaan met het invullen van de International Decade for People of African Descent.

Wij mogen terugkijken op een dynamisch en intensief proces waarbij de projectadviseurs adviesaanvragers hebben begeleid bij het opstellen van een projectplan of bij specifieke adviesvragen zoals: wel of niet indienen van een projectvoorstel, vragen over fondsen, vragen om even mee te denken over een projectidee. Er zijn trainingen verzorgd: Van projectidee naar projectplan en Realistisch begroten, waaraan personen hebben deelgenomen en deze kennis/vaardigheden ook konden toepassen bij het opstellen van hun projectplan. Ons uitgangspunt als Ocan was, dat linksom of rechtsom wij blijven ondersteunen binnen de projectduur totdat het projectplan gereed is om ingediend te worden. Daarom ook onze motto: Together We Will Stand! Met als resultaat dat er mooie projectplannen zijn ingediend.

Wij danken al degenen die het vertrouwen in ons hebben gesteld en danken ook het ministerie van SZW en de themafondsen voor de samenwerking. Wij zijn er nog niet, maar er is een begin gemaakt. Hierbij een korte impressie van de conclusies en aanbevelingen en twee projecten die met toestemming van de projecteigenaren zijn uitgelicht.

Impressie thumbnail website format 400px Decade Ocan Caribisch 

Deze impressie is als PDF document hier te downloaden.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.