Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch OSCE OVSE verkiezingen tweede kamer den Haag politiek participatie

OVSE consultaties met Stichting Ocan zetten voort: aanstaande verkiezingen in november voor de Tweede Kamer besproken

21 september 2023
Als gevolg van de kennismaking met de advocacy en activiteiten van Ocan voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) onze organisatie wederom uitgenodigd voor een consultatie welke onderdeel vormt van hun Needs Assessment Mission. 

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) waarnemers lieten zich informeren over de noden vanuit de Caribische gemeenschappen in Nederland en op de eilanden in aanloop naar de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 22 november dit jaar. In welke mate er vanuit wetgeving en politiek opkomstbevordering geaccommodeerd wordt is inzichtelijk gemaakt voor de waarnemers. De consultatie vond woensdag 20 september 2023 plaats op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Besproken is onder andere de kiesprocedure, grote steden problematiek en populisme. Wat deze terreinen betreft, ziet Ocan te weinig impuls vanuit de Rijksoverheid en de gevestigde grotere politieke partijen om de Caribische Nederlander naar de stembus te krijgen bij Tweede Kamerverkiezingen. Sinds ons gesprek met de OVSE in 2022 is er weinig veranderd in de belevingswereld van een te grote groep Caribische Nederlanders woonachtig in Nederland. Voor hen die woonachtig zijn op de eilanden en stemrecht hebben wordt het belang van stemmen op een partij in Den Haag, of zich kandidaat stellen, amper ingezien.

Bureaucratie blijft voor obstakels zorgen. Beleid niet bevorderlijk. Uitsluiting is het resultaat.

Wij nemen als voorbeelden het lang wachten op het burgerservicenummer (BSN) en het moeten registreren voor verkiezingen in Nederland. Dit zijn obstakels voor het tijdig ontvangen van een stempas en dus toegang tot het democratisch proces.

Uitsluiting wordt door omstreden beleid zoals regiobinding in Nederlandse gemeenten mogelijk gemaakt en versterkt. Omdat er ook sprake is van spookburgerproblematiek binnen onze Caribische gemeenschap in Nederland zullen een aantal burgers sowieso hun stempassen voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 niet ontvangen.

Generieke informatievoorziening vanuit de Nederlandse overheid slaat onvoldoende aan bij genoemde belevingswereld. Bij het huidige beleid is de opkomst nog altijd slecht en participatiebevordering kan hierin verandering brengen.

Onze kijk op de zaak is ongewijzigd

Geen participatie betekent geen deelname aan het democratische proces. Wanneer je niet meedoet dan zullen je wensen en behoeftes door een ander worden ingevuld met alle gevolgen van dien. Hopelijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het begint bij ons allemaal om gebruik te maken van ons democratisch recht om te gaan stemmen.

Foto: waarnemers OVSE-ODIHR met Lionel Martijn, MSUS (links) en drs. Xavier Donker van Stichting Ocan (rechts)

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.