Skip to main content

Blogs en Vlogs

OVSE consulteert met Stichting Ocan over gemeenteraadsverkiezingen 2022

02 februari 2022

Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart vindt er een waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) plaats. Als onderdeel van de Needs Assessment Mission hebben OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) waarnemers Stichting Ocan uitgenodigd om meer te weten te komen over de Caribische-Nederlandse gemeenschap in Nederland. De consultatie vond vandaag 2 februari 2022 op het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties plaats. Besproken is onder andere de kiesprocedure, ruimte voor campagne, financiering, toegang tot de verschillende groepen via (sociale) media, grote steden problematiek en populisme.

Voor deze missie waren de waarnemers geïnteresseerd in hoe Caribische Nederlands het democratische proces in Nederland beleven: zijn Caribische Nederlanders actieve kiezers of stellen zij zich verkiesbaar, worden er eigen partijen opgericht, sluiten Caribisch Nederlanders aan bij bestaande politieke partijen, wat is de rol van de media.

Ocan heeft deze onderwerpen toegelicht door inzicht te geven in de politieke landschap van Nederland. We gaven een inkijk in de belevingswereld van de Caribische Nederlander waarbij cultuurverschillen bij campagne voering en kandidaatondersteuning in grote mate bepalend is.

Ocan is voorstander van opkomstbevordering en greep derhalve deze kans om dit uit te dragen. Bij het huidige beleid is de opkomst slecht en participatiebevordering kan hierin verandering brengen. Geen participatie betekent geen deelname aan het democratische proces. Wanneer je niet meedoet dan zullen je wensen en behoeftes door een ander worden ingevuld met alle gevolgen van dien. Hopelijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het begint bij ons allemaal om gebruik te maken van ons democratisch recht om te gaan stemmen.

Met belangstelling hebben de waarnemers kennis genomen van de advocacy en activiteiten van Ocan.

Foto: waarnemers OVSE-ODIHR (links) met Lionel Martijn, MSUS en drs. Xavier Donker van Stichting Ocan (rechts)

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.