Skip to main content

Acties en oproepen

Leer uw Caribisch-Nederlandse TK-kandidaat beter kennen: Bina Chirino

10 maart 2021

De Tweede Kamerverkiezing is in aantocht. Op 17 maart 2021 - en afhankelijk van de voorzieningen per gemeente ook op 15 maart en 16 maart – kunt u als stemgerechtigde uw stem uitbrengen.

In navolging van de Stichting Ocan oproepen aan zowel Caribisch-Nederlandse kandidaten als de gemeenschap, willen wij een aantal van de kandidaten aan uw voorstellen. Stichting Ocan biedt graag deze mogelijkheid aan alle Caribisch-Nederlandse kandidaten die aan de Tweede Kamerverkiezing meedoen.

In de komende periode kunt u ze beter leren kennen en waar zij voor staan en eventueel uw stem op één van hen uitbrengen!

Kandidaat Bina Chirino ChristenUnie nr 14 Tweede Kamerverkiezing Ocan CaribischVandaag mw. Bina Chirino. Kandidaat nr. 14 op de lijst van de politieke partij ChristenUnie. (Foto: Anne Paul Roukema)

Korte biografie:

Mijn naam is Bina Chirino. Ik ben 26 jaar oud en geboren en getogen in Hoorn. Mijn beide ouders komen van Curaçao en ik heb familie woonachtig op Bonaire. Zelf woon ik in Utrecht, waar ik student Taal en Cultuurstudies ben aan de universiteit. Daarin bestudeer ik de culturele, religieuze en politieke wortels van Europa ten opzichte van de rest van de wereld.

Maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk naast mijn studie zijn voor mij erg belangrijk. Zo was ik vrijwilligersmanager van een studentenonderneming voor het goede doel, eventmanager bij de Utrechtse introductie van eerstejaars studenten en behartigde ik de belangen van alle studenten en docenten aan de Universiteit Utrecht als voorzitter van de studentengeleding in de universiteitsraad. Het afgelopen jaar was ik bestuurlid Internationale politiek van PerspectieF en momenteel ben ik de landelijk voorzitter van de politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Daarnaast ben ik regelmatig vrijwilliger in de kerk en op christelijke conferenties.

Politieke ambitie:

Representatie is ontzettend belangrijk. Toch is er niemand met een zwarte huidskleur in politiek Den Haag. Dat is kwalijk, want er hierdoor mist er een noodzakelijk perspectief voor het vormen van beleid. Ook jongeren zijn ondervertegenwoordigd. Er is in de Tweede Kamer momenteel niemand die op mij lijkt. Als zwarte jonge vrouw met een Caribische achtergrond kan ik een belangrijke bijdrage leveren bij het vertalen van wat er in de samenleving speelt naar de besluitvorming in de Tweede Kamer.

De ChristenUnie zet zich in voor een warme band tussen het Europees deel en het Caribisch deel van Nederland: vanuit verbondenheid en met een dienende houding. De basis is gelijkwaardigheid en respect voor elkaar voor duurzame verbetering met oog voor de eigenheid en cultuur van de BES-eilanden.

Oproep aan de CN kiesgerechtigden:

Zonder stem, geen geluid. In de afgelopen jaren heb ik van dichtbij gezien hoe ontzettend belangrijk het is niet over maar met mensen te praten. Ik zag hoe ingrijpend de beslissingen zijn die worden gemaakt in politiek Den Haag. Er zijn belangrijke perspectieven en ervaringen die momenteel geen onderdeel zijn van de Tweede Kamer. Omdat in de tweede kamer veel beslissingen gemaakt worden die ook invloed hebben op het beleid op de eilanden, dient er meer rekening te worden gehouden met de mensen op de eilanden en thema’s er op het eiland spelen. Hier voor is het noodzakelijk dat meer mensen stemmen. Zo komt ook hun stem terecht in de Tweede Kamer.

Ik ga voor:

Sociale zekerheid

Sociale voorzieningen op de BES-eilanden worden op peil gebracht, met focus op verbetering van de situatie voor kinderen en voor ouderen. We moeten vaststellen wat de minimumnormen zijn van sociale zekerheid. Die normen moeten net zo goed gelden op de eilanden als in de rest van het Koninkrijk. We moeten zorgen dat ook hier de eerste levensbehoeften betaalbaar zijn. Daarnaast is het nodig om de ondersteuning van alleenstaande ouders en uitkeringen op het juiste niveau te brengen.

Investeren in de toekomst

Er moet meer worden geïnvesteerd in onderwijs, zodat jong talent een goede start maakt in het leven en alle kansen krijgt. Het onderwijs moet zo worden ingericht dat de jongeren toegerust zijn om te kunnen studeren in de omliggende landen, zoals de VS, of Nederland.

Om een duurzame toekomst voor de eilanden te realiseren is een nieuwe generatie nodig van goed opgeleide eilanders die het eiland besturen. Veel jonge eilanders vertrekken naar het buitenland voor vervolgopleidingen en keren niet terug, een ‘brain drain’ voor de eilanden. Genoeg banen, groeimogelijkheid en de afschaffing van het leenstelsel maken terugkeer meer aantrekkelijk.

Fysieke en mentale gezondheid

Gezonde voeding en genoeg beweging is belangrijk voor mensen. De afgelopen jaren is extra geïnvesteerd in een gezonde leefstijl zoals gezonde schoollunches en sportfaciliteiten, deze activiteiten gaan de komende jaren door. Ook moet er consequent worden geïnvesteerd in goede zorg. Specifiek moeten er voorzieningen komen voor kinderen met een handicap.

Meer Acties en oproepen

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.