Skip to main content

Acties en oproepen

Leer uw Caribisch Nederlandse TK-kandidaat beter kennen: Jorien Wuite

05 maart 2021

De Tweede Kamerverkiezing is in aantocht. Op 17 maart 2021 - en afhankelijk van de voorzieningen per gemeente ook op 15 maart en 16 maart – kunt u als stemgerechtigde uw stem uitbrengen.

In navolging van de Stichting Ocan oproepen aan zowel Caribisch-Nederlandse kandidaten als de gemeenschap, willen wij een aantal van de kandidaten aan uw voorstellen. Stichting Ocan biedt graag deze mogelijkheid aan alle Caribisch-Nederlandse kandidaten die aan de Tweede Kamerverkiezing meedoen.

In de komende periode kunt u ze beter leren kennen en waar zij voor staan en eventueel uw stem op één van hen uitbrengen!

Kandidaat Jorien Wuite D66 nr 20 Tweede Kamer verkiezing Ocan CaribischVandaag mw. Jorien Wuite. Kandidaat nr. 20 op de lijst van de politieke partij D66.

Korte biografie

Mijn naam is Jorien Wuite. Ik heb een sterke band met de eilanden. Mijn moeder komt van Sint Maarten. Als jonge meisje reisde ik samen met mijn familie regelmatig naar de Cariben voor familiebezoek op zowel Sint Maarten als Curaçao. Ik deed mijn afstudeeronderzoek op Sint Maarten en op mijn 32ste verhuisde ik met mijn gezin naar Sint Maarten. Inmiddels woon ik er al 22 jaar. Ik was onder andere sectordirecteur Gezondheidszaken, secretaris-generaal van twee ministeries, interim-minister en uiteindelijk gevolmachtigde minister. Daarnaast was ik tien jaar bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, ben ik als adviseur/'verkenner' betrokken bij de vernieuwing en toekomst van het Caribbean Netherlands Scientific Institute (met het NWO) en ben ik sinds kort nu voorzitter van de stichting Black Achievement Month.

Nu wil ik namens D66 de Tweede Kamer in. Sint Maarten is de plek waar mijn kinderen zijn opgegroeid, waar ik met passie heb gewerkt aan beter onderwijs en betere zorg en waar ik mijn familie beter heb leren kennen en vrienden voor het leven heb gemaakt. In mijn tijd op het eiland en met het werk heb ik ook ervaren hoe belangrijk de Nederlandse politiek is voor de Caribische Rijksdelen. Veel wetten waarover de Tweede Kamer beslist, gelden ook voor de eilanden. We zien dat banden soms schuren en dat er veel verder te verbeteren is. Het is dus belangrijk dat in Den Haag ook weer volksvertegenwoordigers meepraten die de eilanden door en door kennen. Daarom wil ik namens D66 de Tweede Kamer in. Zodat we samen weer kunnen bouwen aan een sterk Koninkrijk op basis van een positieve toon, met brede aandacht voor verschillende kwesties en kansen.

Politieke ambitie:

D66 is al heel lang mijn partij. Het is een partij die wil verbinden vanuit het midden. Als een echte bruggenbouwer. Daarnaast is het een partij die staat voor gelijke kansen voor jong en oud, goed onderwijs, een schone en groene economie en voor bescherming van onze natuur en klimaat. Dat vind ik heel belangrijk. Solidariteit en gelijkwaardigheid binnen ons Koninkrijk staat daarbij centraal. In ons Koninkrijk der Nederlanden delen we een verleden én een toekomst. Er is een grote groep caribische mensen die echt weer een sterke, ervaren representatie in de Tweede Kamer willen zien. D66 ziet dat ook en daarom wil ik de Tweede Kamer in.

Oproep aan de CN kiesgerechtigden:

Stemmen doet ertoe; voor Caribische mensen in Nederland en ook als je al lang niet meer in Nederland woont. We hebben de afgelopen jaren gezien dat de stemopkomst echt te laag is: terwijl er keuzes worden gemaakt die ons echt aangaan. De Tweede Kamerverkiezingen gaan ook over jouw toekomst en die van je kinderen. Over hoe we uit de coronacrisis komen, hoe we gelijke kansen in het onderwijs bevorderen, hoe gezondheidsverschillen tussen groepen worden aangepakt, over hoe Nederland met onze caribische eilanden omgaat, over een harde aanpak met meer solidariteit voor de klimaatcrisis. Ik roep daarom iedereen op om vooral te gaan stemmen. Betrek er ook je familie en vrienden bij. Je leert elkaar beter kennen als je het kunt hebben over belangrijke kwesties die ons leven beïnvloeden.

Daarnaast heb ik zelf gemerkt dat het ook echt de moeite waard is om je aan te sluiten bij een politieke partij. Voor mij was dat D66. Als Nederlander in het buitenland dacht ik eerst dat ik misschien te ver weg woonde om ook echt iets bij te kunnen dragen. Maar het grappige is, nu ik lid ben, blijkt het omgekeerde juist waar te zijn. Ik merk dat het lidmaatschap mij juist dichterbij Nederland brengt, het maakt de afstand kleiner en geeft mij de kans geeft thema's op de kaart te zetten. Bij D66 spreek ik veel mensen met een oprechte interesse voor het Caribische rijksdeel. Sinds kort hebben we zelfs ons eigen Caribisch Netwerk binnen de partij. Daar ben ik trots op en wil ik verder met andere kwartiermakers zoals Samira Rafaela, Rob Jetten en Antje Diertens aan bijdragen. Ik hoop dat Ocan het bestaan van het D66 Caribisch netwerk met hun leden en netwerk kan delen. Dan kunnen we binnen D66 kwesties die de caribische eilanden aangaan agenderen en met elkaar bespreken. Inmiddels zijn er al 3 mooie bijeenkomsten geweest.

Ik ga voor:

Corona drukt op ons hele Koninkrijk. We maken ons zorgen over onze gezondheid, baan of ons bedrijf. We moeten afstand houden, terwijl we zoveel behoefte hebben aan verbondenheid. Intussen groeit de verdeeldheid. Daar maak ik mij zorgen om. Toch is er veel om hoop uit te putten. Wij zijn een Koninkrijk met veerkrachtige mensen, ik heb het zelf gezien na de verwoesting van orkaan Irma. Ook hier kunnen we uitkomen. Maar dan moet het roer wel om. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. Dat iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen. De rechtsstaat beschermen en versterken. Menselijke waarden centraal stellen. Dat betekent ook: stoppen met afgeven op elkaar, met alleen maar vertellen wat anderen fout doen. Laten we breken met die oude politiek en vertrouwen op eigen kracht. En daarna de krachten bundelen door samen te werken aan een beter Koninkrijk gebaseerd op wederzijds respect.

Waar ik mij de komende jaren voor wil inzetten? Het versneld invoeren van een sociaal minimum en toepassen van eerlijke democratische principes en vertegenwoordiging voor de mensen op Bonaire, Saba en St. Eustatius. Investeren in een groene, schone en diverse economie voor betere banen, onderwijs en cultuur en zorgen voor meer gelijkwaardigheid en vernieuwing van het democratisch stelsel binnen het Koninkrijk.  Met een Rijksministerraad die meerjarige samenwerking op vele terreinen met de Caribische landen aan gaat en hierover aan de Tweede kamer heldere verantwoording aflegt. Met D66 staan wij voor excuses voor het slavernijverleden en hard optreden tegen discriminatie en racisme. Ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen!

Meer Acties en oproepen

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.