Skip to main content

Acties en oproepen

Leer uw Caribisch-Nederlandse TK-kandidaat beter kennen: Koos Sneek

08 maart 2021

De Tweede Kamerverkiezing is in aantocht. Op 17 maart 2021  - en afhankelijk van de voorzieningen per gemeente  ook op 15 maart en  16 maart – kunt u als stemgerechtigde uw stem uitbrengen.

In navolging van de Stichting Ocan oproepen aan zowel Caribisch-Nederlandse kandidaten als de gemeenschap, willen wij een aantal van de kandidaten aan uw voorstellen.  Stichting Ocan biedt graag deze mogelijkheid aan alle Caribisch-Nederlandse kandidaten  die aan de Tweede Kamerverkiezing meedoen. 

In de komende periode kunt u ze beter leren kennen en waar zij voor staan en eventueel uw stem op één van hen uitbrengen!

Kandidaat Koos Sneek CDA Tweede Kamerverkiezing Ocan CaribischVandaag dhr. Koos Sneek. Kandidaat nr. 52 op de lijst van de politieke partij CDA.

Korte biografie:

Mijn naam is Koos Sneek. Als zakenman ben ik lokaal actief op St. Eustatius (Statia).Ik ben een Europese Nederlander, die zich al ruim 33 jaar graag Statiaan noemt. Door het Korps Mariniers ben ik al sinds 1971 met de Nederlands Caribische eilanden in aanraking gekomen met name met Curaçao en Aruba. Sinds 1987 woon ik op Statia. Dit eiland werd mijn keuze omdat dit het geboorte-eiland is van mijn echtgenote.

Ik ben jarenlang actief geweest in de besturen van de St. Eustatius Business Association, de St. Eustatius & Saba Kamer van Koophandel, de St. Eustatius Tourism Development Foundation en de St. Eustatius Healthcare Foundation. Op dit moment ben ik als penningmeester nog een actief lid van de Lions Club. 

In 2011 werd ik voor de eerste keer gekozen tot eilandraadslid namens de Democratische Partij. Van februari 2012 tot Juli 2013 was ik gedeputeerde van o.a. financiën, economisch zaken en constitutionele zaken. In Oktober 2020 ben ik voor de derde maal gekozen tot lid van de eilandsraad van Statia.

Politieke ambitie:

Ik ben al jaren op het eiland actief in diverse (semi) openbare functies. In 2007 leek het mij een logisch vervolgstap om politiek actief te worden waarna ik in 2011 voor de eerste maal eilandraadslid werd.  
Ik heb het altijd belangrijk gevonden om als lokale politieke partij en politicus op de een of andere manier verbonden te zijn met de nationale politiek. In 2016, voorafgaande aan de vorige Tweede Kamerverkiezingen, werd ik door Sybrand Buma gevraagd voor de staartlijst van het CDA. Ik kan mijzelf terugvinden in de filosofie van de partij en de ideeën welke het CDA heeft voor wat betreft onze eilanden. De ervaring heeft verder geleerd dat ik door mijn lidmaatschap en de deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen direct betrokken wordt bij de besluitvorming over de eilanden.

Oproep aan de CN kiesgerechtigden:

Met name in de Tweede Kamer worden belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot Caribische Nederland, die van grote invloed zijn op de eilanden, de bewoners en onze toekomst. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de verschillende partijen denken over de eilanden en in welke mate ze de situatie op de eilanden willen verbeteren. Wanneer je vervolgens van de Tweede Kamerleden verwacht dat men jouw belangen behartigd moet je naar mijn mening ook gaan stemmen.

Ik ga voor:

De dingen waar ik voor ga zijn:

  • Bestrijding van de armoede en verlaging van de kosten van levensonderhoud
  • Versterking van de lokale economie
  • Verbetering van de infrastruktuur
  • Stimuleren van de sociale woningbouw
  • Stimuleren van het eigen woning bezit
  • Terugdringen van de Haagse bureaucratische invloed op onze eilanden

Ik meen dat ik aan deze punten een positieve bijdrage kan leveren. Als lokaal politicus ben ik als geen ander bekend met de uitdagingen waarmee de eilanden worstelen. Door mijn Europees Nederlandse achtergrond begrijp ik de politiek in Europees Nederland en door mijn Haagse netwerk breng ik alle zaken die hier spelen onder de aandacht. Mijn lidmaatschap van het CDA en mijn deelname aan de verkiezingen dragen hier in grote mate aan bij. Het laatste ongeacht of ik wel dan niet zal worden gekozen.

Meer Acties en oproepen

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.