Skip to main content

Acties en oproepen

United Nations Human Rights council ENAR advocacy Caribisch

Ocan roept Nederland op om resolutie A/HRC/47/L.8/Rev.1 van de VN-Mensenrechtenraad aangaande politiegeweld breed te steunen

13 juli 2021

Ocan roept samen met het European Network Against Racism (ENAR) te Brussel Nederland op om ontwerp resolutie A/HRC/47/L.8/Rev.1 van de VN Mensenrechtenraad breed te ondersteunen. Deze resolutie werd ontworpen door de Group of African States en vraagt "Promotion and protection of the human rights and fundamental freedoms of Africans and of people of African descent against excessive use of force and other human rights violations by law enforcement officers through an agenda towards transformative change for racial justice and equality". De Group of African States ziet graag dat er een onafhankelijk en internationaal orgaan wordt opgericht om het probleem van politiegeweld tegen mensen van Afrikaanse afkomst aan te pakken.  

Op 28 juni 2021 verscheen een rapport van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet. Hierin riep zij de leden van Verenigde Naties op om het probleem van politiegeweld tegen mensen van Afrikaanse afkomst niet langer te ontkennen (zie artikel NOS ). Een coalitie bestaande uit 270 organisaties in 40 landen uit het maatschappelijk middenveld en 171 Amerikaanse families van nabestaanden van slachtoffers eisten dat er specifieke aanbevelingen werden opgenomen in het rapport van Bachelet. Hier droeg het ENAR aan bij.

Vandaag 13 juli 2021 vindt er een stemming in de Verenigde Naties plaats. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties zal dan beslissen hoe verder te gaan. De internationale coalitie van maatschappelijke organisaties willen druk op een Europees blok uitoefenen. Dit Europees blok wil de ontwerp resolutie van de Group of African States verzwakken. Dit is eerder gebeurd bij de aanname van resolutie 43/1 van de Mensenrechtenraad toen er enorm diplomatisch druk werd uitgeoefend door de Verenigde Staten en andere landen.

Het rapport van de Hoge Commissaris vindt u hier.

Meer Acties en oproepen

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.