Skip to main content

Acties en oproepen

provinciale staten verkiezingen eerste kamer waterschap ocan caribisch

Oproep aan de Ocan achterban: ga stemmen tijdens de Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen 2023

14 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 mogen alle stemgerechtigden naar de stembussen gaan om te stemmen op kandidaten op twéé kandidatenlijsten van verschillende politieke partijen. Het gaat om  de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Stichting Ocan vindt het belangrijk dat ook úw stem telt.

Op deze webpagina presenteren wij graag (essentiële) informatie aan u om uw kennis te vergroten of uw geheugen even op te frissen.

Wat zijn de Provinciale Statenverkiezingen?

In het kort. Nederland telt 12 provincies. De inwoners van de 12 provincies worden door volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten (een parlement) vertegenwoordigd. Op uw stempas ziet u in welke stemlokaal u kunt stemmen.

Het dagelijkse bestuur van de provincie heet de Gedeputeerde Staten. De volksvertegenwoordigers waarop u stemt en bij voldoende stemmen gekozen worden, kiezen de Gedeputeerde Staten.

De gekozen volksvertegenwoordigers kiezen óók de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Den Haag. De Eerste Kamer (kortweg) in Den Haag wordt ook de Senaat genoemd.

De provincie heeft meerdere taken die belangrijk zijn voor het dagelijkse leven en de leefbaarheid in de provincie waar u woont!

Hoe vaak mogen wij stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen?

Elke 4 jaar mogen wij (als stemgerechtigden) stemmen in de provincie waar wij ingeschreven staan.

Meer info:

Wilt u toch een bredere uitleg over uw provincie bestuur, de taken van een provincie en deze verkiezingen? Kijk op deze webpagina’s van de Rijksoverheid en de Kiesraad.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/provinciale-statenverkiezingen

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten

Wat zijn de waterschapsverkiezingen?

In het kort. Nederland telt 21 waterschappen. Tijdens deze verkiezingen, stemmen wij voor het algemeen bestuur van elk van de waterschappen. Op uw stempas ziet u in welke stemlokaal u kunt stemmen.

Waterschappen bestaan uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De gekozen kandidaten controleren het dagelijks bestuur.

Hoe vaak mogen wij stemmen voor de waterschapsverkiezingen?

Elke 4 jaar mogen wij (als stemgerechtigden) stemmen in de waterschap waar wij ingeschreven staan. Op uw stempas ziet u in welke stemlokaal u kunt stemmen.

Meer info:

Wilt u toch een bredere uitleg over uw waterschap, de taken van een waterschap en deze verkiezingen? Kijk op deze webpagina’s van de Rijksoverheid, de Kiesraad en de Unie van Waterschappen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/waterschapsverkiezingen

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen

https://unievanwaterschappen.nl/themas/waterschapsverkiezingen/

provinciale staten waterschap verkiezing eerste kamer ocan caribisch

 

Kieswijzers

Surf naar de websites:

Algemeen Dagblad (AD)

https://www.ad.nl/politiek/provinciale-statenverkiezingen-en-de-waterschappen-doe-hier-onze-kieswijzer~abb10c3e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

KiesKompas
https://nlps23.kieskompas.nl/landing/provinciale-statenverkiezingen-2023/

MijnStem
https://mijnstem.nl/waterschappen#!/

Stemwijzer van ProDemos
https://home.stemwijzer.nl/

om uw postcode in te vullen en deze te starten.

 

GA STEMMEN / GO VOTE / BAI VOTA!

 

Meer Acties en oproepen

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.