Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch slavernijverleden slavernij doorwerking

Met de blik gericht op 1 juli 2023

08 juli 2022

Met het oog op het 150ste/160ste herdenkingsjaar van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij in ons Koninkrijk zal Stichting Ocan een rubriek publiceren rondom het slavernijverleden en het los komen van de ketenen. Deze reeks beslaat verschillende thema’s rondom doorwerking waarbij u de kans krijgt om uw betrokkenheid kenbaar te maken.

De stem van de Caribische gemeenschap in Nederland in discussies en dialogen over het slavernijverleden en de doorwerking hiervan in o.a. achterstanden, uitsluiting, discriminatie, intercultureel racisme, toeslagenaffaire is onderbelicht. Daar moet verandering in komen! De komende tijd zal regelmatig een artikel geplaatst worden over zienswijzen vanuit de Caribische gemeenschap, zodat wij ook een doorkijk krijgen naar mogelijke oplossingen of positieverbetering van onze mensen.

Vandaag laat Ruben Severina zijn stem horen. 

De aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden is de laatste jaren flink gestegen. Het kabinet heeft het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden ingesteld dat op 1 juli 2021 het adviesrapport Ketenen van het Verleden aanbood aan de minister van Binnenlandse Zaken. Verschillende gemeenten hebben intussen excuses aangeboden. Ook De Nederlandsche Bank bood excuses aan en ging een stap verder door een fonds op te richten om bij te dragen aan de zo nodige reparatie.

Vooral dit laatste moeten we aangrijpen en de nadruk te verleggen van het simpelweg hameren op excuses naar aandacht voor de doorwerking. De recent gepubliceerde statistische cijfers liegen er weer niet om: een groot percentage van de nazaten van slaven voelt zich nog steeds gediscrimineerd. De cijfers laten weer zien dat de achterstand van de nazaten nog steeds groot is op allerlei gebied. De komende jaren gaat Ocan zich intensiever richten op studies over de doorwerking van de slavernij en acties om de achterstand weg te werken, inbegrepen acties om aandacht voor deze achterstand te vragen.

De bestrijding van achterstand onder Caribische Nederlanders is niet iets van Ocan alleen. De gehele Caribische gemeenschap in Nederland en Nederland zelf heeft daar baat bij. Wil je een bijdrage leveren in de vorm van een korte tekst of wil je als vrijwilliger helpen met het opzetten van activiteiten, stuur dan een mail naar .

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.