Skip to main content

Blogs en Vlogs

caribisch eu verkiezing  stemmen europa democratie ocan

Úw Europese verkiezingen in 2024: wie houdt zich (niet) ermee bezig?

28 februari 2024

Naast de verkiezingen voor de gemeente, de Provinciale Staten, de Tweede Kamer en de waterschappen is er nog een verkiezing…de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. De komende periode willen wij onze mensen prikkelen om hierover na te denken.

Ben ik wel ‘Europeaan’, EU-burger?

In heel de Europese Unie worden er voor de EU-burgers verkiezingen gehouden. Of u zich met de aankomende EU-verkiezing in Nederland bezighoudt of niet is het nog altijd uw Europese-verkiezing. Waarom? De EU zet zich al meer dan 60 jaar in voor miljoenen EU-burgers. Denk hierbij aan vrede, welvaart en welzijn. Omdat u Nederlandse burger bent, bent u automatisch Europese burger.  Omdat u een inwoner van Nederland bent, bent u automatisch een inwoner van de Europese Unie.  Als burgers en inwoners van Nederland kunnen wij ons wellicht in verschillende maten ‘Europeaan’ voelen. Dit kan allerlei redenen hebben. Dan nog bent u Europeaan en Europees.  Dagelijks wordt er in de Europese instituties in Brussel (zoals het Europees Parlement) besloten en bepaald wat voor de EU het beste is en hoe de lidstaten (Nederland daarbij behorend) met elkaar om zullen gaan. Dit houdt in dat wat er in de Nederlandse politiek afgesproken wordt en bijvoorbeeld wat de overheid voor ons doet als Nederlandse burgers en inwoners in lijn moet zijn met Europese afspraken gemaakt in de EU-instituties. Dus, wat wij in de media of op straat horen over wat de politiek hier doet, wordt beïnvloed door wat de politiek in Brussel besluit.

Alweer verkiezingen ja?

Als u mag stemmen, bent u wat we noemen stemgerechtigd. Mensen met stemrecht hebben het recht en de kans om parlementariërs voor de 720 zetels in het Europees Parlement te kiezen. Deze parlementariërs worden ook Europarlementariërs genoemd. Nederland is een van de 27 lidstaten van de Europese Unie en zelfs een van de eerste leden. Van de 720 Europarlementariërs mag Nederland bij deze EU-verkiezing in juni 31 van de in totaal 720 parlementsleden leveren.

De EU-verkiezingen worden om de 5 jaar gehouden.  Dit jaar is dat tussen 6 en 9 juni.  Op donderdag 6 juni 2024 mogen wij in Nederland naar de stembus om de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement in Brussel te kiezen.

Wat nu?

Raakt deze tekst u? Houd deze website in de gaten voor meer artikelen en informatie rondom een aankomend project in het kader van de EU-verkiezingen. Personen die op de kandidatenlijsten (hopen te) staan voor de EU-verkiezingen dit jaar of in de toekomst worden gevraagd om zich te melden door te mailen naar .

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.