Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch EU verkiezing ENAR EU election EP

Omdat jij bij Europa hoort. Ocan lanceert in april project ‘United in Diversity: why the EU is me’ om inclusie onder ons een boost te geven.

27 maart 2024
Slechts 4% van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement, de Europarlementariërs, zijn niet wit of hebben een niet-Westers migratieachtergrond. Wat betreft de samenstelling van deze belangrijke instituut van de Europese Unie tot nu toe is het geen afspiegeling van de samenstelling van de Europese bevolking. Kortom, het Europees Parlement lijkt tot nu toe niet genoeg op de bevolking. Dus niet op ons. Er kan veel worden gedaan aan de diversiteit in het parlement en daar kan jij wat aan doen.

Stichting Ocan heeft een project geïnitieerd die de naam project ‘United in Diversity: why the EU is me’ draagt. ‘United in Diversity’ (‘In verscheidenheid verenigd’ in het Nederlands) is het motto van de Europese Unie. Wij voegen daaraan “why the EU is me” om kracht te geven bij de ware diversiteit van de Europese bevolking en onszelf te attenderen hoe en waarom wij niet minder belangrijk zijn. Nederland is een multicultureel land; zo ook andere landen in Europa. Door middel van ons boeiend project zullen wij eraan bijdragen dat meer mensen het nut van het bewust zijn over de EU gaan inzien en dus meer interesse hebben in wat er daar in Brussel gebeurt. Mensen moeten door meer zelfvertrouwen en overtuiging zich sterker voelen om de barrières die er zijn te doorbreken. We noemen even als voorbeelden barrières die ons weerhoudt om stage te lopen bij de Europese instituties en de barrières hier in ons thuisland die ons weerhouden om op een politieke lijst voor het Europees Parlement te komen. Waarom weten we zo weinig over het stage lopen in Brussel? Waarom weten we weinig over kandidaten op de politieke lijsten en waarom zijn het er niet meer die op ons lijken?

We zeggen tegen iedereen die EU-burger of inwoner is dat zij moeten durven om sociale problemen aan te kaarten, dat zij wat met hun ideeën voor een betere Nederland moet doen. Durf om je te bemoeien met de politiek. Je kunt lid worden van een politieke partij of je kunt vaker politici volgen. Dare to challenge that social issue important to you. Dare to be politically involved. In het project maken we je wegwijs en creëren we een setting waar de deelnemers op bijeenkomsten zichzelf kunnen zijn.

Save the date! 26 april 2024 📆

Het project ‘United in Diversity: why the EU is me’ van Ocan bestaat uit twee bijeenkomsten in april 2024 en mei 2024. Iedereen is welkom om aan beide bijeenkomsten deel te nemen.  Op vrijdag 26 april in Den Haag hebben we in de late middag een voorlichter van ProDemos  die ons begeleidt. Er wordt uitgelegd wat het Europese parlement doet, waar de verkiezing over gaat en hoe het stemmen werkt. Met ruimte voor interactie.  Kom de informatie die je al hebt aanvullen. Wellicht heb je nog weinig tot geen informatie. Dat is totaal geen probleem en belemmering.  Mensen die zich vaker verdiept hebben in de EU zijn ook welkom. Kom je kennis op peil houden en wissel van gedachten uit met andere deelnemers.

In mei 2024 zien we deelnemers graag terug voor de tweede bijeenkomst waar sprekers uit onze gemeenschappen worden uitgenodigd om ons te activeren. In deze tweede bijeenkomst gebruiken we wat wij in april geleerd hebben om het gesprek als deelnemers zelf te voeren over ons gevoel. Dit wordt een bijzondere bijeenkomst en slot van het project. De precieze datum in mei wordt binnenkort bekend gemaakt.

We werken aan een Europa voor ons allen. A Europe for all. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van het European Network Against Racism (ENAR).

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.