Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan klimaat energietransitie Caribisch

Changemakers verruimen door ENAR Climate Justice Academy hun blik, Anthony Janga motiveert Caribische Nederlanders

26 februari 2024

Stichting Ocan was een van de deelnemende organisaties van de ENAR Climate Justice Academy in Lissabon, Portugal.  Het is voor het eerst dat ENAR een dergelijke academy reeks over het thema klimaat organiseert. Klimaatrechtvaardigheid is een nieuw focusgebied van het pan-Europees netwerk. Dit sluit  ook aan bij de aandacht die Stichting Ocan besteedt aan klimaatarmoede onder onze eigen gemeenschap en de energietransitie die ons allen gevraagd wordt nu en in de komende jaren. Stichting Ocan wil dat dit wél inclusief gebeurt. Dat wij  als Caribische Nederlanders in de energietransitie  mee kunnen. Als belangenbehartiger supporten wij dus initiatieven die klimaatrechtvaardigheid voor  onze gemeenschappen in Nederland en op onze zes eilanden eisen en bij onze idealen en missie als stichting passen. Het verbeteren van capaciteiten en de verbreding van onze kennis en netwerken zijn essentieel om doelen te realiseren.

Climate Justice Academy mapping Session 1 350pxDe Climate Justice Academy wordt ingedeeld in 3 thematische sessies. Changemakers die echt wat willen doen op het gebied van klimaatrechtvaardigheid worden geholpen bij het reflecteren op wat zij doen en wat zij beter kunnen doen.  Doordat de deelnemers internationaal zijn leverde dat voorbeelden op internationaal niveau op. Er ontstond tijdens de afgelopen eerste thematische sessie een beter beeld van wat mensen buiten de grenzen van ons Nederlands Koninkrijk meemaken. Het programma heeft als doel dat iedereen gehoord kan worden.  Door de uitwisseling onder de deelnemers en trainers van de academy wordt inzichtelijk gemaakt wat de verschillende rollen binnen de klimaatrechtvaardigheid kunnen zijn.

Anthony Janga vertegenwoordigde Stichting Ocan tijdens het 3-daagse programma van de eerste sessie. De jonge Bonairiaan is zeer maatschappelijk betrokken en is ook initiatiefnemer op meerdere gebieden. Janga ziet een rol voor zichzelf als changemaker en agendeert graag. Hij zorgt ervoor dat de klimaatcrisis waarmee Bonaire geconfronteerd wordt onder de aandacht komt in Nederland en dat het talent en kennis onder jonge Caribische Nederlanders niet onbenut blijft. Janga zorgt ervoor dat de Caribische Nederlander een plek aan tafel krijgt. Wat hij wel opmerkt is dat  changemakers/vernieuwers vaak zo gefocust zijn op het oplossen van de bekende uitdaging(en) dat zij niet meer aan andere manieren denkt om die problemen aan te pakken. Ook bij klimaatrechtvaardigheid kan het de changemaker overkomen dat hij/zij dan in een eigen bubble terechtkomt.  Deelname ziet hij dan als waardevol in zijn werk om de Caribisch-Nederlandse gemeenschap vooruit te helpen. Deelname aan zo’n sessie bood hem de kans om van anderen te horen wat zij doen en hoe. Hij kreeg nuttige tools en tips die hij vervolgens in zijn aanpak wil opnemen. Zijn capaciteiten werden als resultaat van de deelname verbeterd.

Janga richt zich tot  Caribische Nederlanders in de volgende videoboodschappen opgenomen in Lissabon.

After video in NL en PAP

After video in EN

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.