Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch FFRL EESC human rights fundamental rights EVRM ECHR

Stichting Ocan geeft beoordeling over toestand EU-lidstaat Nederland op het gebied van grondrechten tijdens consultatie EESC

09 februari 2024

Donderdag 8 februari 2024 werd Stichting Ocan ontvangen op het Huis van Europa (de vertegenwoordiging van de Europese Commissie) in Den Haag, voor consultatie op uitnodiging van de ad-hocgroep Grondrechten en de rechtsstaat (FRRL). Dit orgaan binnen het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tot taak een forum te bieden voor Europese maatschappelijke organisaties. Momenteel legt de FFRL een meerdaags studiebezoek af aan Nederland waar het orgaan maatschappelijke organisaties en Nederlandse autoriteiten zal horen over hun beoordeling van  de toestand in Nederland op het gebied van grondrechten, democratie en rechtsstaat.

Het thema en  agendapunt op 8 februari was het recht op non-discriminatie, een grondrecht opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Stichting Ocan heeft uitgesproken dat dit recht in Nederland grotendeels symbolisch is. Met belangstelling hebben de leden van de FRRL de presentaties van Ocan en de andere uitgenodigde partijen gehoord. Stichting Ocan heeft haar visie op de huidige trends die wij zien toegelicht. Genoemd werd politieke “tokenism”, de uitsluiting van het democratisch proces in het land & het democratisch deficit binnen het Koninkrijk;  de bedenkelijke acties van de overheid na het bieden van de nationale excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en de politieke winden die door ons land waaien welke invloed lijken te hebben op  wat de overheid verstaat onder haar plichten om alle burgers op veler gebieden te beschermen.

Het is zo dat maatschappelijke organisaties zoals Ocan betrokken zijn bij overleggen op hoog niveau zoals de gesprekken op het Catshuis in de aanloop naar de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden.  Onze organisaties dragen ook bij aan belangrijk onderzoek zoals het eindrapport 'Ketenen van het Verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.  Nederland kent op papier een infrastructuur van ombudsmannen (nationaal, gemeentelijk), antidiscriminatiebureaus en een mensenrechteninstituut het College voor de Rechten van de Mens. Echter vindt Ocan en andere maatschappelijke organisaties dat structurele verandering en verbetering op het gebied van discriminatie te langzaam op gang komt. Als Caribische Nederlanders, een  minderheid  in dit land, worden wij niet serieus genoeg genomen. Het bestaan van antidiscriminatievoorzieningen verdient veel meer aandacht zodat het toegankelijker wordt en er ook veel meer meldingen kunnen worden behandeld. Ook de veroordelingen en het recht spreken moeten kritisch onder de loep genomen worden. Mensen moeten veel meer het gevoel krijgen dat zij er toedoen en dat  ook hun belangen door de Staat behartigd worden.

Zo komen we sneller dichterbij een ware inclusieve samenleving. Een Koninkrijk voor en van ons allemaal!

Foto: Lionel Martijn, MSUS (directeur-bestuurder Ocan) en drs. Xavier Donker (bestuurslid European Network Against Racism namens Ocan) na de consultatie.

 

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.