Skip to main content

Blogs en Vlogs

Alliantie Inclusieve Energietransitie Ocan Caribisch klimaatverandering Prinsjesdag 2022

Persbericht: Aangekondigde energiemaatregelen Prinsjesdag 2022 moeten kwetsbare doelgroep bereiken

21 september 2022

 

Logos Alliantie Inclusieve Energietransitie Ocan Caribish

Migranten- en vluchtelingenorganisaties zijn blij met de maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt om energiearmoede tegen te gaan. Een groot deel van de mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond heeft een laag inkomen en een kwart leeft op of onder de armoedegrens. Dat maakt hen bijzonder kwetsbaar voor de stijgende energieprijzen en de kosten van de energietransitie. Het is te hopen dat de aangekondigde maatregelen voldoende zullen zijn om te voorkomen dat gezinnen financieel te gronde gaan. Het is de vraag of het prijsplafond voldoende soelaas biedt voor grotere gezinnen en gezinnen die in een oud, slecht geïsoleerd huis wonen.

Het aangekondigde prijsplafond biedt gezinnen automatisch bescherming, maar dat geldt niet voor veel van de andere maatregelen en zeker ook niet voor de initiatieven die burgers zelf kunnen nemen om energie te besparen of bij te dragen aan de energietransitie. Wij maken ons zorgen over de gezinnen die op afstand van de samenleving staan en aan wie overheidsinformatie goeddeels voorbij gaat, bijvoorbeeld door gebrekkige taalbeheersing of wantrouwen. Om die reden hebben zes migranten- en vluchtelingenorganisaties de Alliantie Inclusieve Energietransitie in het leven geroepen. Wij beschikken over de communicatiekanalen met en over vertrouwen van onze achterban. Daarbij bouwen wij voort op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronacrisis en activiteiten om armoede en problematische schulden tegen te gaan.


Over Alliantie Inclusieve Energietransitie:

De Alliantie Inclusieve Energietransitie bestaat uit deze zes landelijke organisaties: het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Inspraakorgaan Turken (IOT), De Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Stichting Ocan, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Wij willen ons inzetten om ons aandeel te leveren in de brede verduurzamingscoalitie. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij een samenwerkingsverband opgericht en hiervoor een plan ontwikkeld. In ons samenwerkingsverband zitten netwerken van vrijwel alle inwoners met een migratie- en vluchtelingenachtergrond. Dat betekent dat wij bij deze inwoners binnen komen waar dat anderen niet of maar moeilijk lukt.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.