Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch energie duurzaamheid energietransitie energiebesparing

Bosschenaren leveren waardevolle input aan beleidsbepalers. Op naar een betere, inclusievere lokale aanpak energiearmoede.

05 mei 2024
Op 18 april 2024 vond in Den Bosch een belangrijke bijeenkomst plaats voor de inwoners van de die gemeente en omstreken. Sleutelpersonen en inwoners kwamen samen met ambtenaren en de Alliantie Inclusieve Energietransitie in het complex van BBS Haren, Donk, Reit bij een om te hebben over de aanpak energiearmoede onder inwoners van ‘s-Hertogenbosch met een migratie- en/of vluchtelingenachtergrond

Gemeente Den Bosch wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit houdt onder andere in dat 75.000 inwoners van de gemeente van aardgas afmoeten.  Dit is een enorme opgave. Inwoners met een migratie- en/of vluchtelingenachtergrond staan voor grote uitdagingen als zij mee moeten komen met de energietransitie. Het is daarom essentieel dat er uitwisseling plaatsvindt tussen sleutelpersonen die in contact staan met bewoners, de ambtenaren die klimaatbeleid medebepalen en uitvoeren en de Alliantie die de verschillende belangen van mensen met een migratie- en/of vluchtelingenachtergrond behartigt.

De gemeente gaf een presentatie over de nieuwe technieken zoals warmtepompen en warmwaternetwerken en de besparingsaanpak gericht op isolatie.  Voor de bijeenkomst werden ook energiecoaches uitgenodigd om hun praktische ervaringen met huishoudens te delen. Uit de praktijk blijkt dat, ondanks de bereidwilligheid van energiecoaches, huurders van huizen buiten de boot vallen vanwege het huidig beleid in de aanpak naar de energietransitie. Een verbeterpunt dus.

De maatwerkaanpak van energiearmoede in Den Bosch werd besproken. Iets waar de aanwezige sleutelpersonen enthousiast van werden.  De avond bood ook een kans om meer te weten te komen over het Bossche bespaarteam. Dit is een bestaand initiatief dat sinds het jaar 2002 al 3000 huishoudens voorzien heeft van energiebesparende producten.  Voor de sleutelpersonen en inwoners konden zij heel goed een presentatieonderdeel over eerste hulp bij geldzaken gebruiken. Vooral als het ging om het adviseren van inwoners over hoe zo zuinig mogelijk met gas om te gaan bij het koken, en het verwarming woningen. Taalbarrières doorbreken bleek wederom een relevante uitdaging in de voorziening en aanpak.  

De Bossche ambtenaren, energiecoaches en Alliantie hebben veel input van de Bosschenaren kunnen krijgen die nieuwe inzichten bevatte. Een deel van de input werkte extra bevestigend voor het vele werk dat de Alliantie verzet.  Voor een succesvolle lokale aanpak vonden de sleutelpersonen en inwoners het onder andere nodig dat:

 • Er voorlichting in kleine groepen wordt gegeven. Vertrouwen zorgt voor bereidheid om bijeenkomsten over de energietransitie te
 • De bijeenkomsten aantrekkelijk worden gemaakt
 • Er niet zomaar thuis aangebeld wordt.
 • Er meer wordt ingezet op begrijpelijke taal door de gemeente. Eventueel in de taal die de inwoners met een migratieachtergrond het meest begrijpen.
 • Er instapklare informatie komt, liefst in een totaalpakket.
 • Meer er samenwerking komt met zelforganisaties. Deze staan in beter contact men de doelgroepen.
 • Er tools worden gegeven om gebruiken en gewoonten aan te passen in het belang van de energietransitie.
 • Er ook simpele en begrijpbare informatie door de woningcorporaties komt.
 • Voorlichtingsmateriaal illustratief en meer gevisualiseerd wordt.
 • Er meer rolmodellen of mensen waar de doelgroepen zich in herkennen wordt gebruikt voor korte filmpjes die makkelijk te verspreiden zijn.
 • Er meer gebruik van de regionale omroepen wordt gemaakt waar buurtbewoners zelf aan het word komen. Dat werkt als mond op mond reclame.
 • Er meer rekening wordt gehouden met de kracht van herhaling. Vaker bijeenkomsten, blijf boodschappen herhalen.
 • Ambtenaren beter inzetten op tijdstippen dat inwoners kunnen deelnemen aan bijeenkomsen.
 • Er onder ambtenaren een cultuuromslag komt om hen meer te bewegen richting de inwoners.
 • De wijkmanager meer wordt ingezet.
 • De gemeente beleid aanpast om energiecoaches op te leiden voor huurders van woningen.

De aanwezigen werden na afloop van  het programma getrakteerd op een warme maaltijd waarna er tijd was om  sociale verbindingen aan te leggen.

In een recent interview die Ocan directeur-bestuurder Lionel Martijn gaf aan de Caribische krant Èxtra ging hij in op de bovengenoemde uitdagingen en hoe Ocan als lid van de Alliantie Inclusieve Energietransitie.

Meer lokale bijeenkomsten 💡

Na deze waardevolle bijeenkomsten volgen er in andere steden meer kans voor lokale uitwisselingen.

In Rotterdam vindt er op donderdag 16 mei een bijeenkomst om 16.00 uur bij Mensa Mensa plaats. Adres: Hillevliet 90, 3074 KD Rotterdam.

In Eindhoven vindt er op donderdag 23 mei een bijeenkomst om 16.00 uur bij Activiteitencentrum Orka plaats. Adres: Broekakkerseweg 1, 5641 PC Eindhoven.

Wij communiceren binnenkort meer over deze belangrijke uitnodigingen.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.