Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch instroom gezinnen KIS onderzoek migratie Caribische Nederlanders

Onderzoek KIS over migratie Caribische Nederlanders gepubliceerd: harde realiteiten

03 oktober 2023

Afgelopen september verscheen het onderzoeksrapport van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) ‘De meesten weten niet eens dat ik een Nederlands paspoort heb’: Een verkenning naar ervaringen van Caribische Nederlanders die migreren naar Europees Nederland.

Het onderzoek zoomt in op de ervaringen van Nederlanders – in het bijzonder vrouwen - uit de Caribische Koninkrijkslanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Er is onderzocht hoe hun ervaringen gekleurd werden (de herinnering aan) door alle moeilijkheden die ze tegenkwamen bij aankomst in Nederland.

Het onderzoek uitgevoerd door KIS kwam tot stand nadat het instituut in 2021 vanuit Stichting Ocan meerdere signalen ontving. Caribisch-Nederlandse vrouwen ervoeren moeilijkheden bij Nederlandse instanties. Voor deze vrouwen die geboren en of getogen zijn op de eilanden ging het al stroef wanneer zij bij aankomst bij gemeenten met hulpvragen aanklopten. Naast genoemde groep Caribische Nederlanders zijn ook medewerkers van de gemeenten geïnterviewd voor het onderzoek.

Met het onderzoeksrapport hoopt KIS bij te dragen aan “een overheid die gelijke kansen en dezelfde kwaliteit van dienstverlening biedt aan alle burgers. Ongeacht hun migratieachtergrond en aspecten die daarmee kunnen samenhangen, zoals huidskleur en religie.”

Ocan houdt zich sinds 2018 intensief bezig met de problematiek rondom eenoudergezinnen die vaak  onvoldoende voorbereid naar Europees Nederland verhuisd zijn. Als Koninkrijksburgers mogen Caribische Nederlanders vrij tussen het Caribische deel en het Europees deel reizen en vestigen. Dat is een feit. Ondanks dit op papier gemaakte afspraak tussen de Koninkrijkspartners stuit men echter op barrières bij het vestigen in Nederland.

Ortega-Martijn van Ocan: “We hopen met de uitkomsten van dit onderzoek dat er meer recht wordt gedaan aan onze gemeenschap omdat een deel onder deze ellendige situatie lijdt” Een landgenoot met hetzelfde paspoort verdient gelijke behandeling. Dit staat in onze Grondwet en daar dient iedereen zich aan te houden. Door het vertrappen van de grondrechten van deze Nederlanders is Ocan onder andere naar de Nationale Ombudsman gestapt en hebben wij samen met een aantal zelforganisaties de problematiek politiek in zowel Willemstad en Den Haag geagendeerd. Hierdoor is Ocan aanstichter van dit onderzoek uitgevoerd door KIS.

Ocan is content met het uitgevoerde onderzoek en is KIS dankbaar voor het vastleggen van deze realiteit(en). Hopelijk betekent dit rapport een stap in de goede richting.

Wij bevelen het onderzoek aan. U kunt hier het onderzoeksrapport in pdf. downloaden.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.