Skip to main content

Blogs en Vlogs

ENAR Director of my life Ocan caribisch Eigen Kracht centrale

Project ‘Director of my life’ van start! Versterken van professionals en vrijwilligers bij het begeleiden van kwetsbare personen.

10 mei 2022

Afgelopen zaterdag 7 mei zijn 11 deskundigen die oog en hart hebben voor kwetsbare doelgroepen binnen de CN-gemeenschap samengekomen voor een training: Werken met familiegroepsplan. Binnen o.a. de jeugdwet is deze mogelijkheid opgenomen om probleemsituaties te de-escaleren.

IMG 20220510 WA0031 director of my life format 350pm Ocan caribisch ENAR Eigen Kracht Binnen de CN-gemeenschap zijn er deskundigen die op vrijwillige basis zich inzetten voor de welzijn van gezinnen, studenten, jongeren, ouderen etc. Werk wat gedaan wordt uit een liefdevol hart en maatschappelijke betrokkenheid. Vaak komt het voor dat zij veel moeten investeren in de begeleiding en ondersteuning van hun cliënten doordat een sociaal netwerk ontbreekt. Hoe deze gezinnen waaronder alleenstaande moeders/vrouwen regisseur te laten worden/zijn van hun eigen leven?

Stichting Ocan heeft daarom het project ‘Director of my life’ geïnitieerd. In dit project krijgen vrouwen van African descent die gezinnen/personen begeleiden kennis van het werken met familiegroepsplan. De inzet hierbij is het vergroten van de sociale kring van de cliënt waardoor er gezamenlijk gewerkt kan worden aan oplossingen voor vervelende situaties. Hierdoor wordt de werkdruk op de professional/vrijwilliger ook lichter. 

ENAR financiert het project in het kader van een call om zwarte vrouwen te empoweren. Het project bestaat uit een training verzorgt door Eigen Kracht Centrale en een vervolgtraject waarbij de deelnemers aan de slag gaan met de toepassing van het werken met Familiegroepsplan in de praktijk. Het traject wordt afgesloten met een certificaat en 7 studiepunten voor het behalen van het certificaat SKJ.

De deelnemers hebben de training als zeer leerzaam ervaren en kijken uit naar het vervolgtraject. De training heeft hen een andere visie gegeven op het begeleiden en ondersteunen van cliënten. De focus ligt nu meer op Samen-redzaam dan zelfredzaam. Het project wordt in september 2022 feestelijk afgesloten met o.a. de uitreiking van de certificaten.

Benieuwd naar de foto’s van deze dag? Zie onze Facebookpagina. 

 

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.