Skip to main content

Blogs en Vlogs

ocan caribisch alliantie inclusive energie energietransitie

Less for More: geld overhouden door energiebesparing

23 augustus 2023

Inspiratiedag IMG 8660 350pxHet eten wordt koud, hoorde je de vrijwilligers fluisteren toen ze zagen dat mensen in de zaal bleven hangen voor nog meer informatie over energiebesparing. Dit typeert de inspiratiebijeenkomst Less for More op zaterdag 20 mei 2023. Het was een schot in de roos: ook in de Caribische gemeenschap is er nog veel behoefte aan praktische informatie over energiebesparing en daarmee geld overhouden. Een bijeenkomst die Ocan organiseerde als lid van de Alliantie Inclusieve Energietransitie. 

Wetende van deze behoefte in deze financieel lastige tijden, organiseerde Ocan op zaterdag 20 mei de landelijke inspiratiebijeenkomst Less for More: meer geld overhouden door slim energieverbruik. De dagvoorzitter Goriaka Maal leidde sprekers en de bijna 40 sleutelpersonen uit diverse provincies met verve door de dag heen. Haar introductie was gelijk raak: stel al uw vragen, want de energierekening is voor iedereen pittig en we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Inspiratiedag IMG 8608 350pxDe eerste spreker was duo raadslid en makelaar Gaetan Mwbete. De heer Mwbete is een geboren en getogen Hagenees met Afrikaanse wortels. Hij kon feilloos de overeenkomst aangeven tussen zijn ouders en Caribische ouderen. Hoe je de overheid niet kunt bereiken. Hoe je door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe je daardoor niet krijgt waar je wettelijk recht op hebt. De heer Mbwete schetste de voorzieningen en toeslagen vanuit de overheid. Aanwezigen waren aan het eind op de hoogte van de energietoeslag waarop zij recht hebben. En de heer Mwbete wist de gemeente iets dichter bij de mensen te brengen. 

Inspiratiedag IMG 8597 350pxDe tweede spreker was mevrouw Zuurbier van de Energiebank. Zij nam iedereen mee in klimaatbeleid en energiebesparing in en rondom het huis. Met haar aansprekende 24 tips voor energiebesparing werden vragen beantwoord, kwam een goede discussie op gang en gingen mensen elkaar ook onderling tips geven over energiebesparing. De inleiding van mevrouw Zuurbier werd afgesloten met een demonstratie van besparingsmaterialen waar een ieder gelijk mee aan de slag kon. 

Inspiratiedag IMG 8605 350pxIedereen ging naar huis met een folder ‘Tips To Go’ waarmee men gemiddeld 1000 euro per jaar per huishouden zou kunnen besparen. Aan tafel voor een kleine hap ging het gesprek verder over wat de heer Mwbete en mevrouw Zuurbier hadden aangereikt. Aanwezigen vroegen Ocan om deze informatiebijeenkomst op meer plaatsen dit jaar te herhalen. Ook wenste iedereen meer toegepaste informatie over energiebesparing. En hier en daar werd de tip meegegeven om de informatie ook anders dan via websites te delen. Het was al met al een energieke middag met zeer goede suggesties tot slot.

Meer weten over de Alliantie Inclusieve Energietransitie? Bezoek de website hier!

 

 

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.