Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan Caribisch samen sociaal vitaal gemeente Den Haag

Ocan en Caribische organisaties laten Haagse senioren door middel van themabijeenkomsen tot bloei komen

25 oktober 2023

In het kader van het programma ‘Samen Sociaal en Vitaal Den Haag’ van de Gemeente Den Haag, organiseert Stichting Ocan in oktober, november en december themabijeenkomsten en workshops voor senioren in Den Haag. Het doel van de bijeenkomsten is om senioren, met name van Caribische afkomst, maar ook anderen, te stimuleren meer deel te nemen aan de diverse en bruisende senioractiviteiten die organisaties in Den Haag aanbieden.

Er zijn veel senioren in de Caribische gemeenschap die niet regelmatig of helemaal niet deelnemen aan activiteiten buitenshuis. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Met het ouder worden neemt de wens om activiteiten buitenhuis te doen af en voor je het weet wordt het een gewoonte, waardoor het risico voor sociaal isolement toeneemt. Ook corona heeft bij sommige ouderen voor angst gezorgd, waardoor zij niet meer naar buiten durven en gewend zijn geraakt om binnen te blijven. 

Ocan gaat het komende jaar door middel van projecten en activiteiten aandacht besteden aan deze groep senioren om hun te stimuleren meer deel te nemen aan buitenactiviteiten, waardoor ze minder geïsoleerd hoeven te leven.

Het programma ‘Samen Sociaal en Vitaal Den Haag’ geeft Ocan de gelegenheid om hiermee van start te gaan door, samen met de Caribische gemeenschap alsook seniorengroepen en organisaties die werken met Caribische senioren, de groep Caribische senioren te benaderen, aan te sporen en aan te moedigen om vaker en regelmatig aan activiteiten buitenshuis deel te nemen.

De bijeenkomsten worden op verschillende locaties in Den Haag gehouden, ook bij Caribische seniorenorganisaties. De thema’s en workshops zijn leerzaam en creatief van karakter en zijn voorbeelden van hoe leerzaam, leuk en gezellig activiteiten buitenshuis zijn.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via de Agenda pagina op onze website of door te bellen naar Stichting Ocan  070 380 33 01. 

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.