Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch slavernijverleden doorwerking naamswijzing nazaten advocacy

Ocan in gesprek met het Rijk over kosteloze naamswijziging voor nazaten van tot slaafgemaakten

14 april 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 12 april 2023 met maatschappelijke organisaties en de initiatiefnemer van de naamswijziging voor nazaten van tot slaafgemaakten een consultatieronde gehouden over haar plannen om een kosteloze naamswijziging mogelijk te maken.

De plannen van het Rijk volgt de eerdere nieuwsberichten van de gemeentes (waaronder Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) en een motie van Denk in de Tweede Kamer om de kosten die gepaard gaan met een naamswijziging voor de aanvrager te betalen of gratis te geven. In de huidige regeling voor een naamswijziging betaalt de aanvrager โ‚ฌ 835 per persoon (meer- of minderjarig). Een ander onderdeel van de reguliere aanvraag is een toets/verklaring dat er sprake van psychische hinder moet zijn. Twee belangrijke wijzigingen in de toekomstige regeling zijn, onder andere, het schrappen van de kosten en het vervangen van de deskundigen verklaring met een eigen verklaring.

De poll die wij vorige week uitgeschreven hebben om te peilen in hoeverre Caribische Nederlanders woonachtig in Nederland gebruik willen maken van de kosteloze regeling, was erg waardevol. Wij zijn blij met de vele inzichten die wij van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap hebben ontvangen. De Caribische perspectieven hebben wij tijdens het consulterend gesprek ingebracht.

Onze poll blijft voorlopig open, zodat meer mensen hun mening kunnen geven en hun keuze toelichten. Wij hopen op meer reacties.

De medewerkers van screeningsautoriteit Justis en het Team Familie & Namenrecht, Justitie en Veiligheid van het ministerie gaven aan tevreden te zijn over de inbreng van de uitgenodigde partijen. Het is de bedoeling dat er meer gesprekken volgen. Ocan heeft bij monde van de heer Martijn zijn dank uitgesproken voor het tijdig betrekken van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap bij de ontwikkeling van deze regeling.

Foto: initiatiefnemer Gideon Everduim en Samantha Everduim-Illidge van For an Equal Society poseren na afloop van de consultatie met directeur/bestuurder Lionel Martijn, MSUS en drs. Xavier Donker van Stichting Ocan

 

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.