Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch klimaat klimaatcrisis climate change climatejustic klimaatrechtvaardigheid energietransitie

Ocan neemt deel aan ENAR Climate Academy

23 november 2023

Tussen 24  en 26 november 2023 organiseert het European Network Against Racism (ENAR) haar eerste Climate Academy sessie in Lissabon, Portugal. Dit initiatief vanuit ENAR brengt experts, klimaatactivisten en belangenbehartigers samen voor trainingen, het uitwisselen van ideeën en het uitwisselen van de ervaringen binnen de eigen de Europese lidstaten.

De klimaatcrisis en daaruit resulterende energietransitie is ook voor onze Caribische gemeenschap in Nederland een relevante topic geworden. Door de financieel zware tijden en de energietransitie lijdt onze gemeenschap aan energiearmoede. Zoals eerder bekend gemaakt, heeft Ocan zich aangesloten bij de Alliantie Inclusieve Energietransitie (AIE).  Het afgelopen jaar zijn wij begonnen met een aantal activiteiten te organiseren om het bewustzijn onder onze mensen te vergroten. Met de uitgevoerde activiteiten wilden wij dat onze mensen zoveel mogelijk bewust werden over wat zij konden doen op het gebied van energiebesparing in en rondom het huis om zo de effecten voor eigen portemonnee, veroorzaakt door prijsstijgingen op de energiemarkt, te verzachten. Ook het gebruikmaken van voorzieningen zoals toeslagen vanuit de overheid werd gestimuleerd.

Huisvesting  is een bepalende factor voor onze gemeenschap nu we al met de effecten van de klimaatcrisis te maken hebben.  Wij huren in sectoren waar de huurprijs wat lager is. In veel gevallen hebben de huisbaas of woningcorporatie deze woningen niet optimaal geïsoleerd of  hebben de woningen niet van de laatste techniek zoals zonnepanelen uitgerust. Voor de huiseigenaren onder ons is het in deze financieel moeilijke tijden niet altijd vanzelfsprekend om flinke investeringen te kunnen doen en zo mee te komen met de techniek die ons beter bestand maakt tegen genoemde energietransitie. Verder is het zo dat een groot deel van onze gemeenschap woonachtig is in wijken die meer blootgesteld zijn aan luchtvervuiling.  Veel studies en de daaruit voortkomende rapporten wijzen uit dat segregatie en economische uitsluiting eraan hebben bijgedragen dat achtergestelde groepen disproportioneel hoog door de klimaatcrisis geraakt worden en de hoogste prijs van deze crisis betalen! Klimaatrechtvaardigheid kijkt naar hoe achtergestelde groepen zoals de Caribisch-Nederlandse gemeenschap geholpen kunnen worden door op te komen tegen het onrecht dat generaties lang stelselmatig is gedaan.

De klimaatcrisis bedreigt het Koninkrijk met stijgende prijzen op vele gebieden, extreem weer en een stijgende zeespiegel. Studies wijzen uit dat er voor Bonaire een reële kans bestaat dat er een aanzienlijk deel van het eiland in zee verdwijnt. Hoe zullen wij als gemeenschap onszelf weerbaar maken, voor onszelf opkomen en naar elkaar omkijken?

Energiearmoede en klimaatrechtvaardigheid zijn zaken die Ocan hoog op de agenda heeft staan. Met onze deelname aan de ENAR Climate Academy maken wij  gebruik van een uitgelezen kans om nog meer kennis te vergaren. Hiermee organiseren we onszelf nog beter te strijden voor een verbeterde positie van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap en de aanverwante groepen die wij dienen.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.