Skip to main content

Blogs en Vlogs

Persbericht: Ocan zet door met modernisatie en nieuw elan: Lionel B. Martijn benoemd tot Directeur/bestuurder

31 december 2021

DEN HAAG--Tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht op 19 december jl. van Stichting Ocan, is de heer Lionel B. Martijn, MSUS benoemd per 1 januari 2022 tot Directeur/bestuurder van Ocan in Den Haag. Lionel Martijn volgt Cynthia Ortega-Martijn op in deze rol. Haar benoeming in het voorjaar van 2020 was tijdelijk. Cynthia Ortega-Martijn zal verbonden blijven aan de organisatie en gaat een coordinerende rol vervullen bij grootschalige projecten. Ocan is mevrouw Ortega-Martijn zeer erkentelijk voor de manier waarop zij met kundigheid, kennis en een uitgebreid netwerk de organisatie afgelopen jaren heeft geleid.

De RvT heet Lionel Martijn, MSUS welkom in de organisatie. De raad verwacht dat hij met zijn achtergrond een bijdrage zal leveren aan de organisatie van Ocan en de Ocan achterban in het bijzonder om uiteindelijk hun zelfredzaamheid te versterken. Martijn (62) heeft de afgelopen jaren in diverse adviseurs- en bestuurdersfuncties gefunctioneerd. Hij is zeer maatschappelijk betrokken en ook actief in het ouderenwerk, tegengaan van polarisatie en sport. Eerder was hij lange tijd politiek bestuurder en kwam uit het bank- en verzekeringswezen. In zijn tijd als politiek bestuurder was hij ondermeer verantwoordelijk voor sociale- en economische zaken. In zijn vrije tijd heeft hij zich altijd ingespannen voor het welzijn van alle mensen uit het Caribisch deel van het koninkrijk. Lionel Martijn heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd op het terrein van grootstedelijke vraagstukken, social work en thema's zoals diversiteit & inclusie. De organisatie gaat in een nieuw tijdperk de uitdaging aan om de positie van "onze mensen" structureel te verbeteren, waarbij langdurig sociaal investeren noodzakelijk is. Gesprekken hieromtrent met stakeholders vinden al plaats. Graag willen wij expertise, kennis en netwerken inzetten ter ondersteuning van ngo’s op de eilanden op de Cariben.

Ocan staat altijd open voor samenwerking met organisaties die vooruit willen of dezelfde doelen nastreven.

Ocan is van oorsprong een landelijk inspraakorgaan geweest, maar zet zich tegenwoordig breed in voor de maatschappelijke en welzijnsbelangen van de inwoners van Nederland met een Caribische achtergrond.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.