Skip to main content

Blogs en Vlogs

ocan AVS alliantie vrijwillige schuldhulp Ocan Carisch

Stichting Ocan wordt 7e partner van Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS)

03 december 2022

De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) is gaan samenwerken met Stichting Ocan, belangenorganisatie voor Caribische Nederlanders. Stichting Ocan heeft nu de status van alliantiepartner van AVS.

Logo AVS Alliantie Ocan caribisch

AVS is in 2019 opgericht. Het doel van AVS is het verbeteren van de samenwerking, bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen vrijwilligersorganisaties, gemeenten en beroepsorganisaties op het gebied van (schuld)preventie, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen met (dreigende) schulden beter en sneller worden geholpen.

De kracht van de Alliantie is dat de partnerorganisaties het belang inzien van goede ondersteuning bij het voorkomen of oplossen van financiële problemen.

Iedere alliantiepartner werkt vanuit een eigen visie, waarden, cultuur, netwerk en doelgroep-aanpak en is landelijk actief. 

Stichting Ocan is erg enthousiast over deze samenwerking en is zo in staat de Caribische achterban landelijk nog beter te bedienen op een belangrijk thema. Binnen de gemeenschap is schulden nog altijd taboe. Dit thema verdient alle aandacht.

Algemeen Bestuur

Elk van de zeven partners is vertegenwoordigd in het bestuur. Namens Stichting Ocan neemt Lionel Martijn, MSUS zitting  in het AVS bestuur.

Intern Coördinatoren

De zeven alliantiepartners hebben elk een Intern Coördinator aangesteld - schakel tussen de Alliantie en de alliantiepartner. De interne coördinatoren vormen samen het programmateam dat - in afstemming met het bestuur - de plannen ontwikkelt en uitvoert, samen met projectmanager Mart Bakker. Namens Stichting Ocan is Cynthia Ortega-Martijn Intern Coördinator.

De bestuurders vormen samen met de Intern Coördinatoren het programmateam van AVS.

De overige alliantiepartners zijn: Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Netwerk Thuisadministratie LSTA, Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en SchuldHulpMaatje.

Verdere nieuws vanuit de Alliantie

Binnen de organisatie van AVS is in de achterliggende tijd het nodige veranderd

In de achterliggende maanden maakte alliantiepartner LSTA een doorstart in nauwe samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en Stichting Nederland Geldzorgen Vrij.
Dit leidde tot een bestuurswissel: Martin Suithoff is toegetreden tot het bestuur,
Tamara Madern is afgetreden als vertegenwoordiger van de LSTA en daarmee ook als voorzitter van AVS.
Oktay Ünlü, bestuurslid namens het IOT, Inspraakorgaan Turken in Nederland is opgevolgd door Soner Gürbulak.
Peter Rijsdijk (SchuldHulpMaatje) is secretaris geworden.
Hans den Hertog (Humanitas) is de nieuwe voorzitter van AVS.

Ook de groep van Intern Coördinatoren is gewijzigd.

Hille Hoogland (LSTA) is opgevolgd door Hans Koning.
Tamar Strietman (Humanitas) heeft eind november afscheid genomen. Ze zal worden opgevolgd door Inti Schutte.

Meer weten? Lees hier meer over de bestuursleden en de Intern Coördinatoren.

Het AVS-bestuur is verheugd dat een nieuwe projectmanager is gevonden in de persoon van Mart Bakker. Mart behartigt samen met Els Veurink de dagelijkse gang van zaken. Els was ook betrokken in Fase 1.

Doorstart met gevolgen

Eindelijk is het dan zover: Fase 2 van ons werk als Alliantie Vrijwillige Schuldhulp kan worden voortgezet. In Fase 2 richt AVS zich op het toeleiden van nieuwe doelgroepen van mensen die moeilijk de weg naar hulp en ondersteuning vinden, en op het faciliteren van de lokale samenwerking.

De periode tussen aanvraag en toekenning van subsidie was lang. En intussen is onze wereld flink veranderd: oorlog in Europa, energiearmoede, inflatie, om enkele crises te noemen die ingrijpen in het leven van burgers. Reden om snel Fase 2 uit te rollen. Fase 2 heeft een beperkte omvang en kan worden beschouwd  als een overgangsfase naar een meer omvattende Fase 3.

Het is winter in Nederland, op veel terreinen, ook in overdrachtelijke zin. Deze winter wordt terecht gevreesd. Samen met onze vrijwilligers spannen we ons in om burgers in nood te ondersteunen. Weet dat er verschillende initiatieven lopen om meer te doen. Heb je een suggestie voor ons? Laat het ons weten.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.