Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan caribisch hpv campagne bewustwording

Wat weet jij over HPV? (5/6) 🧠📚

10 juli 2023
Het Humaan Papillomavirus, kortweg HPV, is een veel voorkomend seksueel overdraagbare aandoening, oftewel soa. Acht op de tien mensen in Nederland raakt een of meerdere keren in hun leven besmet met HPV. Meestal ruimt het lichaam het virus zelf op, maar in sommige gevallen kan de besmetting leiden tot kanker. Bijna alle vormen van baarmoederhalskanker bij vrouwen worden veroorzaakt door HPV. Ook bij verschillende andere vormen van kanker, zoals kanker aan de penis bij mannen, kanker aan de schaamlippen bij vrouwen en kanker in de mond – en keelholte, speelt HPV een rol.

Ondanks deze ernstige, mogelijke gevolgen van een besmetting met HPV weten toch veel mensen, zowel jong en oud, weinig tot niets over dit virus. En het aantal besmettingen neemt toe. Daarom loopt er nu in Nederland een campagne van het RIVM om jongeren van 18 tot 27 jaar over HPV te informeren. De campagne is erop gericht de jongeren te motiveren zich te laten vaccineren tegen HPV. De vaccinatie is dit jaar gratis.

LEVEL UP!

Onder het motto ‘LEVEL UP!’ werkt Ocan ook aan een eigen campagne, gericht op jongeren met onder meer een Caribische achtergrond. Een aantal Caribische jongeren en ouders hebben een training gevolgd om jongvolwassenen in Nederland te informeren en bewust te maken over HPV. 

In een zesdelige serie artikelen wordt er ook aandacht besteed aan deze campagne.In dit vijfde deel een interview met psychosociaal therapeut en pastoraalwerker Godian Ejiogu (53). Geboren en getogen in Nigeria, Rooms Katholiek opgeleid. Al jaren wonend en werkzaam in Nederland. Hoewel hij in zijn pastoraal werk voornamelijk te maken heeft met gelovigen van Afrikaanse afkomst krijgt hij ook weleens te maken met mensen van Caribische afkomst.

Voor Godian is het best wel een uitdaging om binnen zijn kerkgemeenschap over seksuele onderwerpen te praten. Dat geldt dus ook voor HPV.
Godian:”In de Afrikaanse gemeenschap wordt het als een vrijbrief gezien als je met je kinderen over seksualiteit praat. Het is alsof je ze daarmee toestemming geeft en dat het goed is dat ze seks hebben. Zo zit het in de Afrikaanse gemeenschap. Los van het geloof. Het is een taboe om over seks te praten. Dat doe je niet. Pas als een vrouw gaat trouwen, gaat haar moeder met haar praten. Dan vertelt de moeder hoe de dochter met haar man moet omgaan. Tot aan de huwelijksdag mag de vrouw niet bij de man thuiskomen. Hetzelfde gebeurt ook met de man die gaat trouwen.”

Spijt van gebrek aan seksuele voorlichting

Terugkijkend op hoe hijzelf in zijn jeugd seksuele voorlichting heeft gekregen zegt Godian dat hij in zijn jeugd meer informatie gehad had willen hebben. ”Toen ik in de grote stad ging studeren en op mijn eigen kamer ging wonen kwamen de meisjes op mij af, maar ik wist mij met hen geen raad. Ik werd gewoon door de meisjes uitgelachen. Dat ik zo onervaren was als het om meisjes ging, kwam doordat ik hier niet met mijn vader over heb kunnen praten. Dat deed je gewoon niet. Dat gold als een vorm van disrespect. Achteraf gezien zou ik het anders hebben gewild. Daarom probeer ik nu, bij mijn eigen kinderen, te kijken of zij er open voor staan om over seksualiteit te praten. Ik heb dit zelf namelijk heel erg gemist.”

Godian was nog in opleiding tot priester toen hij een Nederlandse vrouw leerde kennen. Zij werd zijn vrouw. Ze kregen drie kinderen. Inmiddels zijn ze een aantal jaren gescheiden. Godian:”Toen we een relatie kregen zei ik gelijk: ‘als je een relatie hebt moet je trouwen’. En zij zei: ‘Nee, je moet eerst verschillende vrouwen proeven en kijken’.” En een beetje verlegen lachend zegt Godian: “Nou dat vond ik wel heel moeilijk. En uiteindelijk heb ik dat ook niet gedaan, want dat is precies wat in mijn cultuur niet kan. Als je dat doet ben je ongeschikt als een goede echtgenoot. Je wordt dan door anderen afgeraden als huwelijkspartner, omdat je niet trouw zou zijn.”

Groot taboe

Godian Ejiogu heeft 20 jaar gewerkt als pastoraalwerker voor Nederlandse kerken. Tegenwoordig is hij zowel geestelijk verzorger als pastor in ocan caribisch hpv campagne bewustwordingmigrantenkerken. De mensen die deze kerken bezoeken hebben een niet-westerse achtergrond. Het zijn voornamelijk mensen met Afrikaanse roots. Hij ervaart dat er onder zijn geloofsgenoten en andere migrantenpastors nog steeds een ‘groot taboe’ heerst om over onderwerpen te praten die te maken hebben met seksualiteit. Godian: “Zowel in de kerk als thuis. Het wordt gezien als een excuus om met iemand naar bed te gaan. Men ziet het als onrein. Dat moet je niet in de mond nemen. Dat moet je niet verkondigen.” 

Ocan heeft Godian benaderd om ambassadeur te worden van de voorlichtingscampagne over HPV. Hoewel hij de campagne heel belangrijk vindt heeft hij het niet gedaan. “Ik zag het niet zitten. Ik zou een roepende in de woestijn zijn, de enige die hierover zou willen praten. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist er zelf ook niet zo veel van. Zo wist ik niet dat HPV behalve baarmoederhalskanker ook andere vormen van kanker kan veroorzaken.

Waar ik groot voorstander van ben is dat er betere voorlichting komt voor de ouders. Als ik kijk naar de Afrikaanse gemeenschap bijvoorbeeld, dan moeten we daar beginnen. Kinderen weten veel meer over seks en seksualiteit dan ouderen. Informatie voorziening is hard nodig. De onwetendheid en het taboe veroorzaken veel leed in deze gemeenschap. Dit ontstaat doordat de ouders niet openstaan om onderwerpen die met seksualiteit te maken hebben bespreekbaar te maken.   
 

Dit alles leidt onder meer tot criminaliteit en stiekem gedoe. Jongens moeten aan geld zien te komen om met meisjes naar bed te gaan, meisjes laten zich zo prostitueren. Dit leidt tot besmettingen met soa’s en ongewenste zwangerschappen. Voor de Afrikaanse gemeenschap geldt echter wel dat de voorlichting heel zorgvuldig moet gebeuren, want sommige onderwerpen kunnen wel heel hard aankomen.”

Voor meer informatie over HPV en vaccinatie ertegen ga naar www.hpvkeuze.nl

Tekst:  Désirée Martis

Deze interview artikelen verschijnen wekelijks ook in de kranten Amigoe (Nederlandstalig), Èxtra (Papiamentstalig) en The Daily Herald - The Weekender supplement (Engelstalig).

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.