Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan NiNsee Adviescollege rapport slavernijverleden Caribisch

Caribisch-Nederlandse gemeenschap ook aan zet, speciale hybride overlegsessie om concrete input te leveren voor de aanbevelingen rapport ‘’Ketenen van het verleden”, 3 dec. 2021

01 december 2021
Ocan bericht dat de overlegsessie weer mag doorgaan! Het NiNsee heeft de fysieke overlegsessies omgezet in een hybride overlegsessie

Het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden heeft – in aanwezigheid van het NiNsee bestuur en Directie- op 1 juli 2021 het rapport “Ketenen van het verleden” overhandigd aan minister Ollongren.

In dit rapport is een aantal aanbevelingen gedaan dat nadere uitwerking verdient. Het NiNsee organiseert in Almere een hybride/online bijeenkomst om te komen tot concrete uitwerking van deze aanbevelingen. Het is zeer belangrijk dat de Caribisch-Nederlandse gemeenschap  in Nederland ook van zich laat horen. Hoe zien wij graag dat er met de aanbevelingen en acties uit het rapport worden omgegaan? Wat willen wij graag van de Rijksoverheid zien?

NiNsee organiseert de overlegsessie om ook onze gemeenschap de gelegenheid te bieden input te leveren voor de volgende centrale vraag:

“Hoe komen we tot een co-productie in de omgang met het trans-Atlantische Nederlandse slavernijverleden, het erfgoed en de doorwerking van dat verleden?”

Leden van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden zullen ook aanwezig tijdens de hybride bijeenkomst.

Flyer Overlegessie Ocan NiNsee Caribisch Slavernijverleden

Praktische informatie

vrijdag 3 december 2021 om 15.00 uur.

Online

Vanwege de corona-maatregelen zal deze bijeenkomst voornamelijk online plaatsvinden. U kunt zich tot 2 december aanmelden door een mail te sturen naar .

De vergaderlink ontvangt u na aanmelding uiterlijk 02 december 2021.

Fysiek

Voor de fysieke bijeenkomst kunt u zich tot 30 november aanmelden via . Er is plek voor een beperkt aantal gasten. Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding en beschikbaarheid. De locatie voor de fysieke bijwoning is Casa Casla aan de Weerwaterplein 3 te Almere.

Voorbereiding

Voorafgaand aan deze bijeenkomst ontvangt u een uittreksel met de conclusie en aanbevelingen uit het rapport 'KETENEN VAN HET VERLEDEN'. Wilt u liever het hele rapport lezen? Dat kan via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/01/ketenen-van-hetverleden.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.