Skip to main content

Blogs en Vlogs

gevmin gevolmachtigde minister Curacao Ocan Caribsch Curacaohuis

Gevolmachtigde Minister van Curaçao Carlson Manuel brengt gelegenheidsbezoek aan Stichting Ocan, intentie om nauwer samen te werken

24 november 2021

In oktober van dit jaar initieerde de Gevolmachtigde Minister van Curaçao dhr. Carlson Manuel een formele kennismaking met Stichting Ocan.

GevMin Carlson Manuel brengt gelegenheidsbezoek aan Stichting Ocan groep Op het Ocan bureau ontvingen onze voorzitter van de Raad van Toezicht Ruben Severina en onze directeur-bestuurder Cynthia Ortega-Martijn de Gevolmachtigde Minister van Curaçao. Samen met de betrokken medewerkers van Ocan was het team enthousiast over de komst van de GevMin. Het Ocan team kreeg de kans om over de veelzijdigheid van de werkterreinen van Ocan te vertellen, hoe zij dit dagelijks ervaren en de GevMin op de hoogte te stellen van de vele uitdagingen van een stichting in het maatschappelijk middenveld die de Caribische-Nederlandse gemeenschap en aanverwante doelgroep wil ondersteunen. Er is gesproken over de zorgelijke situatie van eenoudergezinnen die onvoldoende voorbereid naar Nederland zijn gekomen met dak-en thuisloosheid tot gevolg en de dreiging dat de kinderen uit huis worden geplaatst. Besproken is dat Ocan in de aanpak van de problematiek nauw blijft samenwerken met het Curaçaohuis.

Van GevMin kreeg het Ocan team zijn visie te horen. GevMin is actief bezig met het in kaart brengen van organisaties die binnen de Curaçaose gemeenschap in Nederland actief zijn. Er is veel talent en expertise aanwezig, dat vaak onzichtbaar is. Een platform waar vraag en aanbod van deze expertise en kennis samenkomen is een gekoesterde wens. Ook moeten de sleutelpersonen die de brede Caribisch-Nederlandse gemeenschap bedienen meer zichtbaar worden. Tevens is de compassie van de GevMin voor studenten en mogelijke plannen om deze studenten te ondersteunen aan bod gekomen. Het gezamenlijk optrekken met de andere Huizen in dit soort uitdagingen is dan ook een goede voornemen. Dit past helemaal in de missie van Ocan om zich actief in te zetten voor Caribische Nederlanders en nauwer in contact te staan met de drie Huizen in Den Haag.

Het Ocan team kijkt terug op een vruchtbare kennismaking.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.