Skip to main content

Blogs en Vlogs

Ocan carisch director of my life Eigen Kracht centrale

Project ‘Director of my life’ afgesloten, 11 deelnemers krijgen certificaten

21 oktober 2022

Vrijdag 14 oktober hebben cursisten verzameld bij het Ocan kantoor om gezamenlijk het project ‘Director of my life’ af te sluiten.

Diretor of my life afsluiting maaltijd IMG 8174 350px Ocan Caribsch ENAR In mei van dit jaar zijn deze deskundigen, die oog en hart hebben voor kwetsbare doelgroepen binnen de CN-gemeenschap, begonnen aan de training ‘Werken met familiegroepsplan’.

Stichting Ocan heeft het project geïnitieerd om de deskundigen, vrouwen van African descent, (extra) kennis bij te brengen van het werken met het familiegroepsplan. De inzet hierbij is het vergroten van de sociale kring van de cliënt waardoor er gezamenlijk gewerkt kan worden aan oplossingen voor uitdagende situaties. Hierdoor wordt de werkdruk op de professional/vrijwilliger ook lichter.

Training en certificaten

De training ‘Werken met familiegroepsplan’ werd verzorgd door Eigen Kracht Centrale. De cursisten kregen ook een vervolgtraject waarbij zij aan de slag gingen met de toepassing van het werken met Familiegroepsplan in de praktijk. Na een intieme Caribische maaltijd kregen de aanwezige cursisten hun certificaten uitgereikt door Ocan project coördinator Cynthia Ortega-Martijn. Voor het voltooiing van de training behaalden de cursisten 7 studiepunten van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Praktische toepassingen

De cursisten werkten als onderdeel van het trainingsprogramma met casussen. Nu zij de training hebben afgerond zijn zij met tools uitgerust om mensen die onvoorbereid naar Nederland zijn gekomen en tegen problemen zijn aanlopen beter te begeleiden.

Logo ENAR 2022 low res Director of my lifeENAR financierde het project in het kader van een call om zwarte vrouwen te empoweren.

Meer Blogs en Vlogs

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.