Op 30 juni 2014 van 9.00 tot 17.00 vindt een rondetafelbijeenkomst over de bestrijding van racisme, discriminatie en intolerantie in Nederland plaats. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ECRI (de European Commission against Racism and Intolerance van de Raad van Europa) en het College voor de Rechten van de Mens. De bijeenkomst vindt plaats in het Museum voor Communicatie in Den Haag (Zeestraat 80-82)

De rondetafel volgt op de publicatie van het rapport van ECRI over Nederland op 15 oktober 2013. Zie NLD-CbC-IV-2013-039-ENG.pdf

Een openingswoord wordt gegeven door minister Plasterk, Barbara John (ECRI) en Laurien Koster (CRM).

Tijdens Sessie 1 komt onder voorzitterschap van Ellen Berends (Raad van Europa) ECRI’s mensenrechtenrapport over Nederland aan de orde. Sinisa Bjecovic, Rovshan Ismaylov en Baldur Kristjansson (ECRI) geven een uiteenzetting van ECRI’s aanbevelingen voor Nederland. Afke van Rijn (directeur Integratie & Samenleving, ministerie SZW) geeft daaropvolgend een presentatie van de maatregelen die genomen worden door Nederland naar aanleiding van het ECRI-rapport.   

Sessie 2 gaat over de rol van nationale en lokale autoriteiten als het gaat om het tegengaan van racisme en intolerantie. Onder voorzitterschap van Tineke Strik (Raad van Europa) zijn er presentaties van Philomena Essed (Antioch University), Glenn Helberg (OCAN), Luzette Wagenaar-Kroon (burgemeester Waterland, lid ‘Congress of Local and Regional Authorities Council of Europe) en Eduard Nazarski (voorzitter Amnesty).

Het thema van Sessie 3 is ‘Combating hate speech and intolerance’. Onder leiding van voorzitter Rieke Samson (ECRI) is de eerste spreker Stephanos Stavros (uitvoerend secretaris ECRI). De titel van zijn presentatie is “European standards: Case Law of the European Court of Human Rights and ECRI’s General Policy Recommendation nr. 7 (“National legislation to combat racism and racial discrimination”). Vervolgens zal een sprekers namens de Nederlandse Raad voor de Journalistiek (NRJ) over “Stereotypering: zijn effecten en de rol van de media en de regering in hun pogingen deze tegen te gaan”. Marc Josten (onafhankelijk netwerk Argos TV) is de laatste spreker in deze sessie en houdt een betoog over “de rol van de media in het creëren van stereotype beelden”.

Stans Goudsmit is voorzitter van Sessie 4 met als thema “het bevorderen van integratie van kwetsbare groepen”. De presentatie van prof. Cees Groenendijk draagt de titel: “Integratie: een verplichting voor de Staat volgens internationale regels”. Aziz Azizi is de volgende spreker die een betoog houdt over “Integratie in Nederland: de ervaring van vluchtelingen”.

Elke sessie wordt afgesloten met een discussie. De RondeTafel eindigt met een receptie van 17.00h-18.00h.

ECRI

ECRI is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie, opgericht door de Raad van Europa om te monitoren hoe het in de 47 lidstaten is gesteld met racisme, rassendiscriminatie, xenofobie, antisemitisme en intolerantie. ECRI publiceert elke vijf jaar een rapport over iedere lidstaat waarin het de situatie in het land evalueert en suggesties doet om racisme, discriminatie en intolerantie te verminderen.

Doel RondeTafel

Het doel van de rondetafel is om te bespreken hoe de aanbevelingen van ECRI over diverse aspecten van rassendiscriminatie en intolerantie in Nederland opgevolgd kunnen worden. Om dit te bereiken wordt een actieve inbreng in de discussie van zo veel mogelijk verschillende organisaties gewaardeerd, waaronder vertegenwoordigers van de diverse etnische en religieuze minderheden in Nederland, vertegenwoordigers van de nationale en lokale overheid, het OM, het maatschappelijk middenveld/ngo’s en wetenschappers.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: de aanpak van racisme en discriminatie op nationaal en lokaal niveau; het bestrijden van negatieve beeldvorming en intolerantie; de integratie van kwetsbare groepen, onder andere door toegang tot de arbeidsmarkt. De bijeenkomst moet een positieve bijdrage leveren aan het nationale debat over de bestrijding van rassendiscriminatie en intolerantie in Nederland.

Bron: OCAN redactie.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief