Skip to main content

Actualiteiten

Oproep: teken de petitie ‘1 juli moet een nationale feest- en herdenkingsdag worden.'

29 juni 2021

Petitie Nederland Wordt Beter FunX Slavernijverleden 1 juli Ocan Caribisch

Graag brengen wij onder uw aandacht de petitie ‘1 juli moet een nationale feest- en herdenkingsdag worden'. Ruim 38890 mensen zijn aan u vooraf gegaan. De initiatiefnemers van deze petitie – Nederland Wordt Beter, FunX en The Black Archives -  hebben als doel 40.000 handtekeningen te halen. Als Ocan roepen wij de Caribisch-Nederlandse gemeenschap op om deze petitie ook te ondertekenen.

Wij steunen dit initiatief. Steunt u dit belangrijke initiatief ook? 

 

UITNODIGING: 

Teken de Petitie 1 juli moet een nationale feest- en herdenkingsdag worden. 

Met deze petitie willen wij - Stichting Nederland Wordt Beter, FunX en The Black Archives - dat 1 juli een nationale feest- en herdenkingsdag wordt. Op deze dag worden het leed en het onrecht dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan herdacht en wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. De petitie kun je hier tekenen: nederlandwordtbeter.nl/1juli 

Aanleiding 
Op 1 juli 1863 werd de Nederlandse slavernij in Suriname en op de voormalige Nederlandse Antillen afgeschaft, na langdurig verzet en opstanden van tot slaaf gemaakten. Maar de gevolgen van kolonialisme en slavernij werken nog steeds door in onze samenleving: institutioneel racisme, onderdrukking en ongelijkheid zijn dagelijkse realiteit voor veel Afro-Nederlanders. Hoe kan het dat meer dan 150 jaar later het Nederlandse slavernijverleden nog steeds niet officieel wordt erkend? 

Het is tijd dat de politiek erkent dat de trans-Atlantische slavenhandel en koloniale geschiedenis een onmiskenbaar onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis: dat is de eerste stap naar een gelijkwaardiger Nederland. Jaarlijks vindt op 1 juli, tijdens Keti Koti, een herdenking plaats en wordt ook de afschaffing van de slavernij gevierd. Maar... Zolang de overheid deze datum niet erkent als nationale feestdag en er geen nationale herdenking plaatsvindt, ontkent Nederland zijn verantwoordelijkheid in deze gedeelde geschiedenis. Het is daarom hoog tijd om 1 juli te erkennen als een nationale feest- en herdenkingsdag. Teken daarom de petitie!

Wat wij willen? 
Met deze petitie verzoeken wij de de Nederlandse Staat om de volgende stappen te zetten naar de volledige erkenning van de trans-Atlantische slavernij geschiedenis van Nederland:

  • 1 juli moet een nationale feest- en herdenkingsdag worden; 

  • De Nederlandse staat moet - in nauwe samenwerking met (vertegenwoordigers en organisaties van) nazaten - zorg dragen voor de wettelijke verankering van de nationale herdenking en viering;

  • Nederland moet formeel excuses aanbieden voor de Nederlandse rol in de  trans-Atlantische slavernij en alle bijbehorende verantwoordelijkheden nemen.

Wat kun jij doen?
Onderteken de petitie vóór 1 juli én deel de petitie met je familie, vrienden, collega's en netwerk! Samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederland deze essentiële stappen zet om het slavernijverleden volledig te erkennen. 

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.