Skip to main content

Actualiteiten

Persbericht NWO: Verkennersrapport adviseert om wetenschap op de Caribische eilanden te versterken met wetenschappelijke netwerkorganisatie

17 juni 2021

NWO minister Engelshoven Jorien Wuite  rapport wetenschap eilanden caribisch Ocan

Op woensdag 16 juni 2021 ontving minister van Engelshoven uit handen van Wiebe Bijker het verkennersrapport met het advies om de wetenschappelijke netwerkorganisatie Dutch Caribbean Research Platform (DUCARP) op te zetten. Het rapport is geschreven in opdracht van NWO en maakt onderdeel uit van het Programma Caribisch Onderzoek.

Het Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI) op Sint Eustatius bestaat een kleine tien jaar. In 2022 loopt de huidige financieringsperiode af. NWO heeft laten uitzoeken wat de beste opties voor de toekomst van het CNSI zijn. De twee onafhankelijke adviseurs Wiebe Bijker en Jorien Wuite hebben het afgelopen jaar met veel mensen in het hele Koninkrijk hierover gepraat en vatten hun bevindingen en adviezen in dit rapport samen. Zij adviseren om het CNSI om te zetten in een Dutch Caribbean Research Platform (DUCARP), een netwerkorganisatie met een coördinerend centrum op Sint Maarten en ankerpunten op de andere vijf Caribische eilanden van het Koninkrijk.

Volgens het rapport moet DUCARP geen eigen onderzoek doen, maar door advisering, ondersteuning en door het leggen van verbindingen tussen mensen, instellingen en Koninkrijksdelen het doen van onderzoek in de regio stimuleren. Dit zal stapsgewijs tot meer samenwerking tussen onderzoekers en instellingen, en een betere inbedding in het nationale en internationale kennissysteem leiden. Volgens de auteurs is DUCARP hard nodig om het wetenschappelijk onderzoek op en over de Caribische eilanden kwalitatief en kwantitatief te versterken. Volgens het rapport kan DUCARP op termijn doorgroeien naar een kennis- en expertisecentrum voor Small Island Developing States (SIDS).

De adviezen zijn gericht aan NWO, OCW en andere relevante spelers in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Nederland. Voor de mogelijke realisatie van DUCARP is het belangrijk dat zij dit samen doen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

De verkenning is gedaan binnen het NWO programma Caribisch Onderzoek. Het Programma Caribisch Onderzoek faciliteert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en een duurzame infrastructuur voor de groei van de Caribische delen van het Koninkrijk, geworteld in de maatschappij. Het maakt onderzoek relevant voor mensen en het verbindt maatschappij en wetenschap en de mensen met elkaar. Het bevordert de connecties tussen de zes eilanden en tussen het Caribische en Europese deel van het Koninkrijk. Het Programma Caribisch Onderzoek versterkt de kennis en competenties van de eilanden en draagt bij aan een duurzame structuurversterking en capaciteitsopbouw in de regio.

Wie graag meer informatie wil of  het rapport wil downloaden klikt hier voor de website van NWO.

 
 

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.