Skip to main content

Actualiteiten

Oproep: Caribische Nederlanders uit Leiden e.o. doe mee aan het onderzoek van Leidse studenten over het toegankelijker maken van de zorg voor wilsonbekwame mensen

25 maart 2021

Onderzoek Uni Leiden wilsonbekwaamheid Culturele Anthropologie Ocan Caribisch

Op verzoek van studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden brengen wij een onderzoek dat in samenwerking met Stichting Mentorschap Haag en Rijn wordt uitgevoerd onder uw aandacht. Door aan dit onderzoek mee te werken kan de organisatie een betere afspiegeling van de maatschappij worden.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 3 minuten. Klik HIER om te beginnen met invullen

Stichting Mentorschap Haag en Rijn is een organisatie die betrokken vrijwilligers opleidt om mentor te worden voor mensen die niet meer wilsbekwaam zijn. Dit houdt in dat iemand niet meer in staat is om voor zichzelf te beslissen en regie te houden over de eigen zorg.

Doel van het onderzoek

De studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie willen verschillende perspectieven op wilsonbekwaamheid in kaart brengen. Er wordt onderzocht hoe de zorg toegankelijker gemaakt kan worden voor mensen met een migratieachtergrond in Leiden en hoe de stichting toegankelijker kan worden gemaakt voor alle bevolkingsgroepen.

Zij zijn benieuwd naar uw ideeën en gaan graag met u in gesprek over dit onderwerp. Als hier meer over bekend is kan de organisatie (Stichting Mentorschap Haag en Rijn) meer mensen bereiken en dus  ook doelgerichter helpen.

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.