Skip to main content

Actualiteiten

Persbericht: Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden presenteert eindrapport 'Ketenen van het Verleden'

02 juli 2021

Overhandiging Adviescollege Dialoogroep drs Oudhoorn minister drs Ollongren

Foto: minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drs. Kajsa Ollongren. van voorzitter drs. Dagmar Oudshoorn op donderdag 1 juli 2021 (Adviescollege foto) 

Het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden adviseert dat de Staat der Nederlanden overgaat tot erkenning, excuses en herstel voor het slavernijverleden. Dat staat in het rapport ‘Ketenen van het Verleden’ dat vandaag door voorzitter Dagmar Oudshoorn is overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren.

“Het adviescollege markeert met dit rapport dat de tijd van vrijblijvendheid nu echt voorbij is.” - Dagmar Oudshoorn, voorzitter

Het adviescollege stelt dat erkenning een belangrijke stap is voor Nederland als geheel. Aan de ene kant geeft erkenning genoegdoening aan degenen die onder de slavernij hebben geleden, en aan de andere kant bevordert het een kritische kijk op de Nederlandse geschiedenis in bredere zin.

Het gaat hierbij om erkenning dat de slavenhandel en de slavernij die tussen de zeventiende eeuw en 1 juli 1863 direct of indirect onder Nederlands gezag hebben plaatsgevonden, misdrijven tegen de menselijkheid waren. Daarbij moet ook het leed erkend worden van alle  mensen die slachtoffer van deze misdrijven zijn geworden en het leed van hun afstammelingen.

Excuses helpen bij de heling van historisch leed, maar excuses zijn vooral gericht op het bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Het gaat er niet om individuele personen aan te wijzen als schuldigen, maar om het erkennen door de Staat der Nederlanden van het door de slavernij toegevoegde leed, en het nemen van verantwoordelijkheid met zicht op een toekomstige verhouding.

Het institutioneel racisme van vandaag de dag, is niet los te zien van eeuwen slavernij en kolonialisme en de denkbeelden die in deze context zijn ontstaan. Herstel betekent in de ogen van het adviescollege dat de gevolgen integraal en systemisch aangepakt moeten worden. 

In het rapport komt het adviescollege met aanbevelingen zoals:

- Het starten van een nationaal onderzoeksprogramma naar het slavernijverleden en de

doorwerking daarvan vandaag de dag.

- Meer aandacht voor het slavernijverleden in het onderwijs en de pedagogische

opleidingen.

- Actieve bestrijding van discriminatie en institutioneel racisme in de gehele samenleving.

- Een nationale voorziening om de zichtbaarheid van slavernij te vergroten.

- 1 juli als nationale herdenkingsdag bijgewoond door de koning en de regering.

- Over te gaan tot de rehabilitatie van Tula en andere verzetshelden.

- Het instellen van een Koninkrijksfonds per 1 juli 2023 voor structurele en duurzame

financiering van herstelmaatregelen.

Taak

Het adviescollege is op 1 juli 2020 ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een maatschappelijke dialoog te organiseren over het Nederlands Slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Een dialoog gericht op verbinding en op een bredere erkenning en inbedding van dit gedeelde verleden.

Achtergrond

Het adviescollege heeft bij de aanpak van zijn werkzaamheden een zo breed mogelijke benadering gehanteerd. Daarbij zijn ook de Nederlands-Caribische eilanden betrokken. Gesproken is met vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties, maatschappelijke sectoren, de jeugd en diverse groeperingen uit de samenleving. Een publiekscampagne werd opgezet, een burgerpanel werd geraadpleegd en wetenschappelijke deskundigen zijn gevraagd om een bijdrage te leveren aan de diverse onderdelen van het vraagstuk slavernijverleden en doorwerking in de hedendaagse samenleving.

Het adviescollege

In het adviescollege hebben zitting Dagmar Oudshoorn (voorzitter), Edgar Davids; Lilian Gonçalves – Ho Kang You, Hannie Kool-Blokland, Glenn de Randamie, Ruben Severina.

Het Rapport van Bevindingen ‘Ketenen van het Verleden’ van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden kunt u hier downoladen in .pdf

IMG 6260 leden Advies college Oudshoorn Severina WEB

Foto: links voorzitter drs. Dagmar Oudshoorn, rechts lid Ruben Severina en in het midden senator Peter Nicolaï van de motie Nicolaï  na kranslegging bij het nationale slavernijmonument in het Oosterpark, Amsterdam op 1 juli 2021 (Ocan foto)

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.