Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 983 niet laden

Actualiteiten

Kleine catering starten vanuit de privé-woning? Info van NVWA

30 december 2014

                                            

Sommige Caribische Nederlanders in Nederland willen graag een (kleine) catering starten vanuit de privé woning. Maar wat zijn hiervoor de voorwaarden? OCAN heeft een aantal vragen gesteld aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zie hieronder de reactie.

Bron: OCAN redactie.

NVWA:

Hierbij algemene informatie die nuttig is als  u voor het eerst een levensmiddelenbedrijf gaat opstarten.

Registratie en erkenning

Als u een bedrijf in Nederland wilt beginnen  moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Wanneer u een  levensmiddelenbedrijf (in Nederland) wil beginnen dient u zich daarnaast ook te  registreren bij de NVWA. Afhankelijk van wat u gaat doen, moet u eventueel ook  een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Informatie over registreren bij de NVWA en  meer informatie over Erkenningen kunt u nalezen op onze site: www.nvwa.nlwww.nvwa.nl > Overzicht van > Meest bezocht  A-Z > E: Erkenningen, vergunningen, registraties. Aan de registratie bij de  NVWA zijn (eenmalig) kosten verbonden.

Algemene eisen  (HACCP/hygiënecode)

In Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake  levensmiddelenhygiëne vindt u alle eisen welke gesteld zijn aan  levensmiddelenbedrijven. Dit betreft zowel de algemene als specifieke hygiëne  eisen. Ieder bedrijf dat met levensmiddelen werkt moet aan de HACCP-verplichting  voldoen. Dit houdt in dat u een plan moet hebben waarin eventuele risico's  tijdens het proces staan beschreven. U kunt zelf een dergelijk plan opstellen,  maar u kunt ook gebruik maken van een zogenoemde hygiënecode. Dit is een  specifiek op een branche geschreven HACCP-plan. In deze code staan eisen vermeld  waaraan het bedrijf moet voldoen met betrekking tot onder andere de inrichting  van het bedrijf, hygiëne, temperaturen enz. Hieronder valt ook de hygiëne- en  temperatuurborging tijdens vervoer of laden/lossen. Voor het werken met een  HACCP-plan/hygiënecode is geen diploma nodig. Wel geldt dat het gebruik van een  Hygiënecode of een eigen HACCP-plan uw eigen verantwoordelijkheid is en dat de  NVWA toezicht houdt op de juiste uitvoering van uw processen volgens deze  hygiënecode of eigen HACCP plan.

De NVWA kan 'op afstand' niet inschatten  welke handelingen bij een bedrijf worden verricht en daarom ook niet aangeven  welke hygiënecode alle processen in een bedrijf dekt. U moet zelf de juiste code  kiezen.

Wat de NVWA u daarvoor biedt is een overzicht  van alle bestaande en goedgekeurde hygiënecodes. Dit overzicht kunt u vinden in  het Infoblad hygiënecodes op onze website www.nvwa.nlwww.nvwa.nl zoek in zoekbalk op Infoblad  Hygiënecodes.

Indien er processen plaatsvinden die niet  vermeld staan in de toegepaste Hygiënecode, moeten daarvoor aanvullende modules  opgesteld worden. Deze modules kunnen zelf opgesteld en getoetst worden, maar  kunnen ook uit andere Hygiënecodes gehaald worden. Let op, hierbij geldt wel dat  het hele proces, inclusief de specifieke eisen uit die hygiënecode worden  gevolgd.

Etikettering

Indien u de producten gaat  (voor)verpakken/etiketteren, geldt aanvullende wetgeving. In het Warenwetbesluit  Etikettering van Levensmiddelen (WEL) staat bijvoorbeeld welke informatie op  levensmiddelenetiketten moet staan. Denk bijvoorbeeld aan de lijst van  ingrediënten en de houdbaarheidsdatum. Het genoemde besluit is in te zien via www.overheid.nlwww.overheid.nl zoekwoord  etikettering.

Op 14 december 2014 gaat nieuwe wetgeving in  als het gaat om etikettering: het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen  (WIL). Het nieuwe besluit stelt o.a. meer specifieke eisen over de vermelding  van allergenen. De nieuwe Verordening (EU) Nr. 1169/2011 vormt de basis voor  deze nieuwe wetgeving. Hierin staat specifiek de verstrekking van  voedselinformatie aan consumenten geregeld. Tot eind 2014 geldt een  overgangstermijn, tot dan mogen voorverpakte levensmiddelen voldoen aan de  huidige etiketteringseisen. Zie voor meer informatie het webdossier op onze  site: http://www.nvwa.nl/onderwerpen/meest-bezocht-a-z/dossier/etikettering-van-levensmiddelenhttp://www.nvwa.nl/onderwerpen/meest-bezocht-a-z/dossier/etikettering-van-levensmiddelen

Privé-keuken

Thuisbereiding/behandeling van voedsel is  toegestaan mits de keuken en de werkprocessen voldoen aan bepaalde eisen. Als de  huishoudkeuken zowel huishoudelijk als zakelijk wordt gebruikt (scheiding in  tijd), is het verstandig om tevens een duidelijke scheiding aan te brengen in  levensmiddelen welke bestemd zijn voor het bedrijf en privé. Dit kunt u doen  door bijvoorbeeld verschillende koelkasten te gebruiken of door het aanbrengen  van de tekst 'privé' op de levensmiddelen. Indien u dit niet doet, wordt tijdens  een inspectie door een controleur van de NVWA er vanuit gegaan dat alle  levensmiddelen bestemd zijn voor het bedrijf en dus moeten voldoen aan de  gestelde wettelijke bepalingen. De doorgang naar de woonruimte moet afgesloten  zijn d.m.v. deur die goed schoon te maken is. Deze deur moet tijdens de  bereiding gesloten zijn. Het gaat immers om het beheer van hygiëne in de keuken  die professioneel gebruikt wordt. In de woonruimte kunnen zaken (bijvoorbeeld  huisdieren) voorkomen die niet verenigbaar zijn met de hygiëne zoals die volgens  de hygiënecode bedoeld is.

Vergunning/certificaat

Voor het bereiden van voedsel is in deze  situatie wat betreft de NVWA geen speciale vergunning en/of certificaat nodig.  Wellicht dat andere instanties, zoals de gemeente, dit wel vereisen. Hiervoor  dient u zich tot de gemeente te wenden. Indien er speciale vergunningen en/of  certificaten vereist zijn, moet u deze eerst in bezit hebben voordat u kunt  starten met uw bedrijf.

Alcoholische dranken

Wanneer u (bedrijfsmatig) alcoholische  dranken wil gaan verstrekken, schenken, tappen en/of verkopen, kunt u zich  wenden tot uw gemeente. Sinds 1 januari 2013 is de Burgemeester verantwoordelijk  voor het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet.

U bent als ondernemer natuurlijk zelf  verantwoordelijk zich te verdiepen in de geldende  regelgeving.

Divisie  Klantcontact & Dienstverlening Nederlandse Voedsel- en  Warenautoriteit

Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht Postbus 43006  | 3540 AA |  Utrecht 

T  0900-0388 

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief