Actualiteiten

Ocan initieert met spoed een overleg tussen bezorgde Caribische Nederlanders in Nederland over situatie op Curaçao

29 juni 2020
Screenshot NOS website Ocan 27 juni 2020  Ocan Caribisch Curacao coronacrisis
Foto: Screenshot NOS.nl op za. 27 juni 2020
 
De Zoombijeenkomst diende als gelegenheid  waarop Caribische Nederlanders in Nederland een platform kregen om zich te uiten over de ontwikkelingen op Curaçao. Wat zij zien als mogelijke  acties die op korte- en lange termijn  plaats kunnen vinden werden geïnventariseerd.  
 
Stichting Ocan vond het voor deze digitale bijeenkomst belangrijk dat er ruimte geboden werd voor meerdere meningen en inzichten. De insteek was dat de lokale bevolking van Curaçao  meer gebaat is bij het uitwisselen van kennis en expertise dan een top down approach. Als Caribische Nederlanders wonend in Nederland die de pijn en leed onder het Curaçaos volk zien en begrijpen, willen wij verbonden blijven. Wij willen graag ondersteuning bieden indien mogelijk.  Vanuit deze bereidheid,  kwam een aantal punten van bezorgdheid naar voren waarover er nagedacht gaat worden en  welke eventuele acties hieruit kunnen voortkomen. De onrust die wij de laatste twee dagen zien is volgens de deelnemers een onvermijdelijke situatie en een ophoping van emoties. Het is helaas ook niet de eerste keer dat een jonge Curaçaose generatie met dergelijk sociaal onrust kampt. Wat tijdens de digitale bijeenkomst sterk naar voren is gekomen, is dat er op Curaçao een bredere nationaal dialoog moet ontstaan dat veel meer een afspiegeling moet zijn van de bevolking en gericht is op ‘nation- en capacitybuilding’. Voorgesteld wordt om de burgers op Curaçao vanaf hun jonge te stimuleren om hierbij deel te betrekken. Educatie over hoe een overheid functioneert en hoort te functioneren, masterclasses over staatsinrichting en democratie zijn essentiële tools om een volk te vormen en te empoweren. Inzetten op deze tools wordt al belangrijk en noodzakelijk gezien. Zeker wanneer er gekeken wordt naar verkiezingen. Wat betekent verkiezingen voor het eiland? De bevolking moet goed geinformeerd worden  om bewuste doordachte keuzes te maken met als doel vernieuwingen in gang te  zetten tot bevordering van o.a. welvaart, welzijn, veiligheid en gezondheid.
 
Een ander zorgpunt is dat door de verslechterde economische omstandigheden wij een grote instroom nieuwkomers vanuit Curaçao naar  Nederland voorzien waarop geanticipeerd moet worden. Mede vanwege de coronamaatregen gaat het land door een diepe economische crisis. Hulp uit Nederland lijkt het leed niet te lenigen. In tegendeel. Door de strenge voorwaarden die de Nederlandse regering stelde aan de liquiditeitssteun namen de problemen verder toe. De onvrede kwam afgelopen woensdag tot een uitbarsting toen rellen uitbraken. Verschillende gebouwen werden in brand gestoken. Er vonden plunderingen plaats. De situatie is erg gespannen. 
 
Maar samen kunnen wij hieruit komen door onze krachten te bundelen. Graag gaat Stichting Ocan in gesprek met de regering in Nederland. In een brief gericht aan premier Mark Rutte heeft Stichting Ocan eerder op de dag om een spoedoverleg gevraagd. De digitale bijeenkomst krijgt zeker  een vervolg. De ruim 30 deelnemers die hebben bijgedragen, hebben hun interesse getoond voor vervolg om te brainstormen om te komen tot concrete ideeën en acties. De diaspora van Curaçao in Nederland wil graag de krachten bundelen en hun kennis, expertise inzetten om een bijdrage te leveren aan de verdere opbouw van Curaçao Naar verwachting zal dit in de eerste weken van juli 2020 gebeuren.
 

Interview NOS

Naar aanleiding van de onrust op Curcacao en het door Stichting Ocan georganiseerde spoedoverleg op vrijdag 26, heeft de NOS Stichting Ocan om een interview gevraagd. Dit verscheen op het NOS Journaal van 18.00 en 20.00 op zaterdag 27 juni 2020 met daarin Ruben Severina (voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Ocan) en een van de deelnemers van het Zoom spoedoverleg Shaïra Jacobina U kunt HIER de uitzending terugkijken via NPO Start/Uitzending Gemist, vanaf 2min 35sec. 

 

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief