Actualiteiten

PERSBERICHT - Nieuwe transitiefase Stichting Ocan: bestuur 2017-2020 kiest voor raad-van-toezicht-model en neemt afscheid

01 april 2020
Emmielin Rombley John Leerdam Ocab bestuur Caribisch foto Slavernijherdenking NiNsee b
 
DEN HAAG -- Met het oog op nieuwe kansen voor de organisatie en het snel kunnen anticiperen op uitdagingen heeft het bestuur van Stichting Ocan besloten om over te gaan op een raad-van-toezicht-model met een directeur/bestuurder, dat meer aansluit op de eisen van deze tijd en dat meer economische activiteiten mogelijk maakt. Dit is het resultaat van een traject van afwegingen binnen de organisatie waarbij zorgvuldig gekeken is naar de veranderingen in het maatschappelijke middenveld/werkveld. Er wordt momenteel een dringende behoefte gesignaleerd aan ondersteuning en begeleiding dat aansluit op de hulpvraag van de achterban, zoals de eenouder gezinnen die thuis- en dakloos zijn, senioren die in sociaal isolement verkeren of studenten die kampen met psychische problemen. Daarnaast is er bij reguliere hulpverleningsinstellingen de behoefte om meer kennis te krijgen van de Caribisch-Nederlandse doelgroep en in contact te zijn met hulpverleners vanuit de Caribisch-Nederlandse gemeenschap zowel in Nederland als op de eilanden. Stichting Ocan is de laatste tijd vaak benaderd met verzoeken hiertoe. De laatste 3 jaren zijn verschillende projecten geïnitieerd en geïmplementeerd die erop gericht waren om de maatschappelijke positie van haar achterban te versterken en om als organisatie ‘selfsupporting’ te zijn. Naast projecten op het gebied van advocacy, (arbeidsmarkt)participatie, talent- persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap, zal Stichting Ocan door middel van projecten, zich nadrukkelijker gaan richten op het aanbieden van maatschappelijke begeleiding en ondersteuning aan haar achterban. Dit alles vraagt om een moderne projectorganisatie die snel kan anticiperen op kansen en uitdagingen en tegelijkertijd haar bestaanszekerheid weet te bestendigen.

Het huidige bestuur dat sinds januari 2017 aan de leiding van Stichting Ocan staat, luidt met vertrouwen deze nieuwe fase in en vindt de omvorming een mooi moment om afscheid te nemen.Vertrekkende penningmeester Emmielin Rombley MSc, wenst Stichting Ocan heel veel succes toe. “Ik weet dat het heel goed zal komen met de organisatie door middel van het nieuwe model. Bovendien hoop ik dat de jongere generatie in de gemeenschap de stichting aan een prachtige toekomst zal helpen.” Als vertrekkende voorzitter kijkt John Leerdam MFA, terug op een periode van ruim 3 jaar waarin hij zich volledig heeft ingezet voor Stichting Ocan. “Het was voor mij een voorrecht om met zoveel organisaties en vrijwilligers samen te werken aan het verbeteren van de positie van Caribische Nederlanders.” Voor het succes van deze ingezette weg, vindt hij dat er ook taken voor andere actoren zijn weggelegd: “Ik hoop dat de overheid inziet dat stichtingen als Ocan absoluut structurele steun nodig hebben om de kloof tussen hulpvraag en aanbod te overbruggen en op een professionele projectmatige manier begeleiding en ondersteuning te kunnen blijven aanbieden. Het is aan onze gemeenschap en vooral de jongere generatie om samen met anderen de verantwoordelijkheid te nemen om er iets moois van te maken.” Als vertrekkende voorzitter draagt hij zijn taken over aan een ander en bedankt iedereen voor een voortreffelijke samenwerking. “Wij komen elkaar nog absoluut tegen! Het gaat jullie goed.”

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief