Actualiteiten

Verslag en foto's Ocan werkconferentie ‘Participatie moet je doen! Maar samen!’

19 december 2019

IMG 5153 Ocan werkconferentie Participeren gemeente Den Haag Vaillant Caribisch

 

Theater de Vaillant in Den Haag was op 15 november 2019  nogmaals de locatie van een goed bezochte Ocan bijeenkomst. Onze werkconferentie met de titel ‘Participatie moet je doen! Maar samen!’ vormde de afsluiting van het gelijknamige project die in 2018 met medewerking van Gemeente Den Haag tot stand kwam.

Het project

Inzet van het project was om moeilijk te bereiken en onzichtbare kwetsbare Caribische jongeren woonachtig in Den Haag (intensief) te coachen en te begeleiden op een aantal gebieden. De doelgroep bestond uit jongvolwassenen tussen de 21 tot 30 jaar die pas in Nederland waren aangekomen of reeds een aantal jaren in Nederland wonen maar met een integratie achterstand kampten. De gemotiveerde deelnemer was afhankelijk van de bijstand of beschikt niet over een eigen inkomen of startkwalificatie. Door het traject van het project door te lopen zou er meer perspectief aan de deelnemer worden geboden door hun zelfbeeld positief te beïnvloeden, hun sociale netwerk uit te breiden en hen te stimuleren om te participeren aan het maatschappelijk verkeer. De jongeren werden begeleid door 4 coaches en een psycholoog deed de nulmeting en de intakes. Een aantal van de onzichtbare jongeren kampten echter met dak- en thuisloosheid en er was een sprake van een instabiele omgeving waardoor het moeilijk was om hen structureel te begeleiden naar duurzame arbeid. Niettemin zijn de doelstellingen van het project gerealiseerd, naast het feit dat er veel materiaal is geïnventariseerd over het omgaan met deze doelgroep die waardevol kan zijn voor reguliere hulpverleningsinstellingen en lokale overheden. Dat bleek ook op onze werkconferentie waarbij een aantal professionals hun ervaringen en kennis aangaande de doelgroep met het publiek deelden.

Waarom en voor wie

De werkconferentie was gericht op de hulpverlener, coach, begeleider, vertegenwoordiger van zelforganisaties, politicus, beleidsmaker die op zoek waren naar (nieuwe) inzichten in de kansen en uitdagingen voor het werken met deze kwetsbare onzichtbare Caribisch-Nederlandse burgers. Voor de professionals die nog geen tot weinig ervaring had met het werken met deze doelgroep was deze bijeenkomst bij uitstek een goede gelegenheid om kennis te maken met diegene die expertise hebben en zichzelf voor te bereiden op casussen.

Expertise

De aanwezigen kregen presentaties van de Haagse wethouder Sociale zaken, Integratie, Stadsdelen, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang Bert van Alphen, directeur/oprichter Koersvast Zorg, psycholoog NIP, coach, trainer drs. Judritza Van de Linde-Jasinta, coach & eigenaar Van den Hout, Beleidsadvies en Coaching drs. Shari van den Hout, senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en coördinator van de portaalfunctie van Kennisplatform Integratie & Samenleving drs. Hans Bellaart en drs. Bernice Calmes voormalig secretaris-generaal van het ministerie SOAW op Curaçao. Een belangrijk onderdeel van het programma op 15 november was het forumgesprek. Hier deden 4 Caribische professionals aan mee die dagelijks qua hulpverlening, opvang en beleid met de doelgroep te maken hebben. Kenneth Valks houdt zicht intensief bezig met de jongeren in regio Den Haag en Rotterdam. Evelyn Victoria-Martier is Maatschappelijk werker JIG in Den Helder en Groningen en richt zich via een onorthodoxe aanpak op de Caribische doelgroep. Drs. Karen Tromp-Hunte is als adviseur voor de Gemeente Groningen werkzaam. Damien Juliana heeft expertise op het gebied van maatschappelijke opvang in Brabant. Met deze samenstelling hebben wij de situatie van de jongeren landelijk in kaart gebracht om overeenkomsten, verschillen en alternatieve perspectieven te belichten.

Reacties & aanbevelingen

Wij konden rekenen op een actief publiek die van elke vragenronde gebruik maakte om hun eigen ervaringen in te brengen wat betreft de huidige situatie in Den Haag en daarbuiten. Een belangrijk punt was dat er vergeleken met de jaren 80, 90, en eerste decennium van deze eeuw niet veel veranderd is wat betreft de noodzaak om specialistische hulpverlening en zorg aan te bieden aan deze doelgroep. Zij het de jaren negentig of anno nu, het merendeel van het publiek was het ermee eens dat projecten die worden gestart om de problematiek het hoofd te bieden duurzaam moeten zijn. Een aantal aanbevelingen voor succesvolle trajecten die de revue passeerden zijn:

  1. Draagt er zorg voor dat er sprake is van een stabiele situatie (dak, bed, brood)
  2. Inschrijving op een woonadres is een cruciale voorwaarde.
  3. Vaak zijn kinderen in het spel dus moet hiervoor eerst een veilige omgeving worden gecreëerd. Vermeden moet worden dat kinderen ‘uit huis’ geplaatst worden.
  4. Sprake moet zijn van cultuur-sensitieve zorg en maatwerk.
  5. Meerwaarde van zelforganisaties, sluiten aan op leefwereld, taal- en culturele codes.
  6. Empowerment gericht op het laten geloven in zichzelf.
  7. Vergroten van de kennis van de Nederlandse maatschappij en vergroten van het sociaalnetwerk.

Entertainment

Het entertainment werd verzorgd door de intelligente en bevlogen spoken word artist Brooklyn, de opkomende danseres Gerdiënne Elias die het publiek meenam in de belevingswereld van de jonge generatie en in een korte interview haar motivatie toelichtte en een afsluitende optreden van de folkloristische dansgroep Grupo Ban Pé die met hun traditionele klederdracht en baile di sinta de zaal swingend meekreeg. Vooral het entertainment zoemde specifiek in op de kracht van het samenwerken. Ook werd in de optredens tot uitdrukking gebracht de wanhoop, pijn en frustraties waar deze doelgroepen mee geconfronteerd worden. Dagvoorzitter en host op deze succesvolle dag was Goriaka Maal.

Wij mogen terugblikken op een mooie conferentie, dat ook blijkt uit de positieve reacties die wij hebben mogen ontvangen.

IMG 5287 Ocan werkconferentie Participeren gemeente Den Haag Caribisch   IMG 5276 Ocan werkconferentie Participeren gemeente Den Haag wethouder Van Alphen Caribisch

 

Bent u benieuwd naar meer foto’s van deze dag? Zie  fotogalerij 1  en fotogalerij 2 van de werkconferentie op de Ocan Facebookpagina.

 

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief