Resize regio bijeenkomst 1 Rotterdam Ocan caribisch Bonaire Saba Statia decade

 

‘Together We Will Stand’ is de naam van het projectvoorstel waarmee Stichting Ocan begin april 2018 winnaar is geworden van de onderhandse meervoudige aanbesteding voor de tijdelijke ondersteuningsfunctie Decade. Het ministerie van SZW heeft deze ondersteuningsfunctie opgericht naar aanleiding van de behoefte aan ondersteuning bij het uitwerken van maatschappelijk initiatief die is uitgesproken door de doelgroep van de VN International Decade for People of African Descent. [1]

Doel ondersteuningsfunctie

Het doel van de ondersteuningsfunctie is om organisaties en maatschappelijk actief betrokken mensen uit de Afrikaanse gemeenschappen te stimuleren en te adviseren bij het vormgeven en tot uitvoering laten komen van kansrijke maatschappelijke initiatieven, die onder meer gericht zijn op de bestrijding van racisme en discriminatie, het bevorderen van inclusie en verbinding in de samenleving. De ondersteuning richt zich o.a. op het versterken van de schrijfvaardigheden, het organiserend vermogen en professioneel (net)werken van organisaties zodat de invulling van het Decennium meer in samenwerking en vanuit de gemeenschappen zelfstandig getrokken kan worden.

Doelgroep

Burgers en organisaties in Caribisch Nederland die zich in samenwerking met mensen vanuit de Afrikaanse gemeenschappen willen inzetten voor relevante thema’s/activiteiten die deze doelgroepen aangaan kunnen een beroep doen op de ondersteuningsfunctie.
          

Voor financiering van deze projecten heeft het ministerie van SZW afspraken gemaakt met twee Decennium themafondsen Prins Bernard Cultuur fonds en Oranje fonds. Zij zullen de projectplannen beoordelen en wel of niet een financiële bijdrage toekennen. De ondersteuningsfunctie zal ook ondersteunen bij het zorgdragen voor een dekkingsplan.      

Een belangrijk uitgangspunt bij de ondersteuningsfunctie is dat de individuele verantwoordelijkheid van de idee-/projecthouder en het indienen van een aanvraag/projectplan de verantwoordelijkheid blijft van de idee-/projecthouder en dat Stichting Ocan geen taken en/of verantwoordelijkheden overneemt.

Informatiebijeenkomsten Caribisch Nederland

In de periode 27 mei t/m 8 juni 2019 zal op Bonaire, Saba en Statia een informatiebijeenkomst, waarbij er meer informatie zal worden gegeven over de ondersteuningsfunctie. Daarnaast is het mogelijk om na de informatiebijeenkomsten al een aanvraag in te dienen voor de ondersteuning. 

Burgers en Organisaties van Caribisch Nederland kunnen nu al adviesaanvragen indienen voor hun projecten.. Dit kan door het speciaal voor de Ondersteuningsfunctie gemaakte gedeelte van onze website te bezoeken.

IMG 3051 Ocan caribisch ondersteuningsfunctie saba statia bonaire decade

Impressie van voorgaande informatiebijeenkomsten

Benieuwd naar de informatiebijkomsten die tot nu toe in Nederland voor de doelgroep zijn georganiseerd? Dit leest u op de nieuwspagina van de ondersteuningsfunctie.

[1] Gemeenschappen van Afrikaanse afkomst: Sub-Sahara Afrika, Surinaams, Antillen en overig Afro-Caribisch

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief